Müdürün Mesajı

Gençlik dönemi insanın; aile hayatı, akademik birikimleri ve sosyal kazanımları ile, kişisel potansiyellerini kullanabilir hale geldiği dönemdir. Bu yüzden hem bireysel, hem toplumsal düzeyde gençlik enerjisi, tam anlamıyla bir servettir. Bu servet ise ancak, bütün değerli kaynaklar gibi; ihtiyaçların, sorunların, potansiyellerin iyi değerlendirilmesiyle hak ettiği şekilde değerlendirilebilecektir. Dolayısıyla, bugün gelişmiş ülkelerin tamamına yakınının en önemli eksiğini oluşturan, bizimse en güçlü kaynağımız olan genç nüfusumuzun enerjisini doğru yönlendirmek ve toplumumuzun geleceğine yön vermek, gençlerle çalışan bütün organların en önemli görevi olmalıdır.

Bu bilinç üzerine kurulan merkezimiz, deneyim ve bilgeliğin yol göstericiliğiyle gençlik enerjisini birleştirmeyi; bu şekilde gençlerin karşılaşması sorunlara yönelik çözümler geliştirerek ve potansiyellerinin hayata geçmesini sağlayacak çalışmalar yaparak, bu milli hazinenin gerektiği şekilde değerlendirilmesini sağlamaya çalışmaktadır. Günümüz ihtiyaç ve sorunlarına yönelik yapılacak araştırmalar ve çözüm arayışlarında, kadim Anadolu geleneğinin bizlere sunduğu kültürel miras ve değerlerin rehberliğinden de yararlanılmaktadır.

Çok disiplinli bir yaklaşıma sahip merkezimizde yapılmakta olan ve yapılacak çalışmalarda, genç nüfusla ilgili hedefleri olan sivil toplum, yerel yönetim birimleri, devlet kuruluşları gibi toplumun farklı güç odaklarıyla işbirliği de önceliğimiz olan noktalardan birini teşkil etmektedir. Bu anlayışla ortaya çıkacak her türden bilgi ve projenin, geleceğin öncü ülkelerinden biri olan Türkiye’nin genç nüfusuyla atacağı adımları yönlendirici olacağından ve ülkemizin de, geliştireceği farklı yaklaşımlarla tüm dünyaya yol göstereceğinden şüphe duymuyorum.

Doç. Dr. İsmail BARIŞ
KÜGEMER Müdürü

Paylaş: