Hakkında

Üsküdar Üniversitesi Küreselleşme ve Gençlik Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜGEMER), Türkiye’nin nüfus olarak en yoğun grubunu temsil eden ve ülkemizin uluslararası alanda öne geçiren unsurlar arasında yer alan gençlere yönelik olarak çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. Merkezin temel amacı gençleri; gündemleri, hedefleri, potansiyelleri ve sorunlarıyla tanımaktır. 

Merkezin Amaçları:

a) Gençlik çağına özgü ruhsal ve sosyal sorunları belirlemeye, açıklamaya ve çözümlemeye yönelik çalışmaları belirlemek ve gerekli çalışmaları sürdürmek,
b Gençlik sorunlarına yönelik yeni çözüm uygulamaları geliştirmek üzere ileri araştırmalar yapmak ve klinikte kullanılabilecek yeni yaklaşımlar geliştirmek,
c) Var olan uygulamaları daha ileriye taşımak;  küreselleşme, modernite ve modernite sonrası durumların gençler üzerinde yarattığı etkileri tespite yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,

Merkezin Faaliyet Alanları:

a) Merkez bünyesinde, gençlik sorunları alanında sosyal bilimler ortaklığında,  uygulamaya yönelik araştırma projeleri oluşturmak, koordine etmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı destek kaynaklarını kullanmak,
b) Ülkemizde yaşanmakta olan gençlik sorunlarının çözümünde kullanılabilecek yeni sosyal teknikler, uygulama yaklaşımları gibi ileri çözümleri tasarlamak, analiz etmek ve sonrasında toplumsal çalışmalara uygun olgunlukta prototipler haline getirmek, nihayetinde politika geliştirmede kullanılmasını sağlamak,
c) Gençlik sorunları alanında kullanılan yöntemler ve araştırmalar yapmak, uygulamada kullanımını test etmek ve pratikte uygulanmasını sağlamak,
d) Bu amaçları gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası kamu ve özel kuruluşlarla, araştırma grupları ve bilim insanları ile ortak çalışmalar yürütmek,
e) Gençlik sorunları alanında, ileri düzeyde uzmanlık kursları, seminerler, çalıştaylar, kongreler ve sempozyumlar düzenleyerek ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkı sağlamak,
f) Bu sosyal sorun alanında uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel  ve teknik  bulguları raporlamak, bilimsel dergi, kitap, bülten vb. ortamlarda yayınlamak,
g) Merkezin çalışmalarına ihtiyaç duyulan alanlarda, kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmetleri vermek,
h)Yönetim Kurulunca istenilen Merkez amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmaktır.

Paylaş: