Kurullar

YÖNETİM KURULU:

Prof. Dr. İsmail BARIŞ (Müdür)
Prof. Dr.  Abdullah KARATAY
Dr. Öğr. Üyesi Fatma TURAN
Dr. Öğr. Üyesi Melike BOZTİLKİ
Arş. Gör. Nurefşan ÖZALP
Ayşe Banu GÜNGENCİ

DANIŞMA KURULU:

Prof. Dr. Nevzat TARHAN
Prof. Dr. Mehmet ZELKA

Paylaş: