Kurullar

YÖNETİM KURULU:

Doç. Dr. İsmail BARIŞ (Müdür)
Prof. Dr. Abdullah KARATAY
Prof. Dr. Ebulfez SÜLEYMANLI
Dr. Öğr. Üyesi Zülfikar ÖZKAN
Arş. Gör. Melike BOZTİLKİ
Öğr. Gör. Fatma TURAN

DANIŞMA KURULU:

Prof. Dr. Nevzat TARHAN
Prof. Dr. Mehmet ZELKA
Prof. Dr. Selma DOĞAN
Prof. Dr. Besti ÜSTÜN

Paylaş: