Müdürün Mesajı

Nöroloji ve Nöropsikiyatri hastalarının önemli bölümü dirençli hastalar olup tedaviye yanıt vermemektedir. Günümüzde bu hastaların ilaca verdikleri yanıt sadece semptomlar üzerinden değerlendirilmektedir. Genetik yapı ve metabolizma hızı gibi etkenler (polimorfizm) nedeni ile ilaca yanıt, bireyler arasında farklılık göstermektedir. Bireylerin DNA yapısına bağlı olarak bazı ilaçları hiç aktive etmemesi, kimilerinin hızlı, kimilerinin yavaş metabolize etmesi nedeni ile ilaca ve tedaviye yanıt, kişiler arasında farklılık göstermektedir.  Hastanın  ilaca verdiği yanıtın bilinmesi ve dozun bu yanıta göre düzenlenmesi gerekmektedir. Tıp ve biyoloji dünyasındaki son gelişmeler ile tedavinin bireyselleştirilmesi (kişinin ilaca ve tedaviye verdiği bireysel yanıtın) zorunluluğunu gündeme getirmektedir. 

KİMER (Kişiye Özel Tedavi  Uygulama ve Araştırma Merkezi) bireyin ilaca yanıtını İlaç Kan Düzeyi Monitorizasyonu (TDM) aracılığı ile ölçerek bireye ve hekime olası polimorfizmler hakkında  ön bilgi veren ve farmakoterapiyi düzenlemede yardımcı olan bir merkezdir. 

Merkezin uygulamalarının hedefleri:

  1. İlaç kan düzeyi takibi yolu ile doğru ilacın doğru dozda alınmasını sağlayarak bireyin tedaviye yanıtsızlığını veya ilaç toksisitesine maruz kalmasını önlemek
  2. Bireyin ilaca verdiği yanıtta oluşan farklılıkları  değerlendirerek  genotipleme veya fenotipleme çalışmalarının gerçekleştirilmesini sağlamak
  3. Bireyin o andaki farmakokinetik fenotipinin tespiti amacı ile fenotipleme çalışmasının gerçekleştirilmesini sağlamak.

Tedaviyi bireyselleştirerek, kişiye özel kılacak  her konuda çalışmak isteyen bilim insanlarını ve  özel ve tüzel kişilikleri bu alanda beraberce çalışmak üzere davet ediyoruz.

Uzm. Ecz. Selma ÖZİLHAN

KİMER Müdürü

Paylaş: