Hakkında

AMAÇLARI:

a) Merkezin akılcı ilaç uygulaması kapsamında genotipik, fenotipik özellikleri veya doz yetersizliği nedeni ile ilacın etki göstermemesi ya da doz fazlalığı nedeni ile oluşacak advers ilaç etkilerinin önlenmesi.

b) Yanlış ve gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilmesi.

c) Konu ile ilgili araştırma ve uygulamaların yapılması ve yapılan çalışmaların desteklenmesi.

FAALİYET ALANLARI:

a) Bireylerdeki tek nükleotid farklarının (SNP) metabolizmaya olan etkilerinin araştırılması.

b) Fenotipleme çalışmasında yaygın olarak kullanılan ilaçları vücutta metabolize eden enzimlerin aktivitelerinin ölçülmesi.

c) Üniversite dışında, Merkez faaliyetlerinin topluma tanıtımı ve kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik seminer, konferans, televizyon programı ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

ç) Araştırma ve inceleme çalışmaları yapacak öğrenciler, eğitimciler, profesyonel kişi ve kurumlara destek olmak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini gerçekleştirmek ve desteklemek.

e) Alanla ilgili kongre, sempozyum, çalıştay, panel, seminer ve konferanslar düzenlemek.

f) Merkezin çalışma alanına giren konularda; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetler sağlamak.

g) Üniversitenin diğer fakülte ve birimlerinde, lisans veya yüksek lisans programında ve uluslararası akademik kurumlarda öğrenim gören öğrenciler ile bu alanda araştırma yapan akademisyenlerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretecek araştırma ve inceleme programları geliştirmek, uygulamak ve mevcut uygulamalara katkıda bulunmak.

Klinik Farmakogenetik Laboratuvarı

Paylaş: