Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Gıda Teknolojisi Hakkında

Teorik ve Pratik Bilgiye Sahip Gıda Teknikeri Yetiştirilmesi Hedefleniyor

Gıda Teknolojisi Programı Nedir? 

Gıda Teknolojisi Programı “Gıda Teknikerliği” mesleğinin yapısı gereği eğitim programında farklı temel disiplinlerin gücünü bünyesinde barındıran bir eğitim programıdır. Program; kişiye inovatif yaklaşımlar kazandırarak küçük, orta ve büyük ölçekte gıda üretimi yapan işletmelerde mühendislerden daha fazla uygulama becerisine sahip ara elemanlar yetiştirmektedir.


Gıda Teknikerlerinin Görev ve Tanımı Nedir?

Görevleri:

Gıda Teknikeri, gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak toplanmasını, depolanmasını, üretilmesini, ambalajlanmasını, taşınmasını sağlayarak, gıdanın; fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontaminasyonunun önlenmesinde görev alırlar.

İş organizasyonu yapmak

Hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulamak

Depolama koşullarını kontrol etmek ve düzenlemek

Analiz öncesi hazırlık yapmak

Numuneyi analize hazırlamak

Numunenin duyusal, fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik analizlerini yapmak

Analiz sonrası işlemleri yapmak

Analiz formlarını doldurmak

Analiz sonuçlarını mevzuatlara göre değerlendirmek

Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmektir.

Tanımı:

Gıdalardan alınan numunelerde duyusal, fiziksel, kimyasal, fizyolojik ve mikrobiyolojik kontrol ve analizleri yapan sorumlu amiriyle birlikte verileri yorumlayan ara meslek elemanıdır. 

Gıda Teknikerinde Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

  • İş disiplinine sahip,
  • Laboratuvara ait araç ve ekipmanın kullanımına özen gösteren,
  • El ve parmaklarını ustalıkla kullanan,
  • Göz ve el koordinasyonunu sağlayan,
  • Dikkatli ve sorumluluk sahibi,
  • İş güvenliğine dikkat eden,
  • Yaşam boyu öğrenme isteği olan,
  • Mesleki eğitim almış
  • kişiler olmaları gerekir.

Gıda Teknolojisi Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Programda müfredatında ilk yıl genel kültür kazandırmak amacıyla; Üniversite Kültürü,  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve İngilizce dersleri, temel bilgilerini geliştirmek ve alana yönelik altyapı kazandırmak amacıyla; Gıda Teknolojisinde Genel Kimya, Biyokimya, Temel Mikrobiyoloji, Temel Matematik, Gıda Muhafaza ve Ambalajlama Teknikleri, Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Sağlığı Güvenilirliği ve Gıda Mevzuatı, Gıda Hijyeni ve Sanitasyonu dersleri verilmektedir. İkinci yılda, mesleki yeterliliklerini kazandırmak amacıyla; Bitkisel Yağ Teknolojisi, Süt Ürünleri Teknolojisi, Et Ürünleri Teknolojisi, Meyve ve Sebze İşleme Teknolojileri, Organik Tarım ve Unlu Mamüller Teknolojisi, Hazır Yemek Sistemleri ve Özel Gıdalar Teknolojisi, Gıda Teknolojileri Uygulamaları, Gıda Analiz Uygulamaları ve Beslenme İlkeleri dersleri verilmektedir.


Gıda Teknolojisi Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Mezunlar; gıda sanayi ile ilgili kamu kuruluşları, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı Kontrol Laboratuvarları, Hıfzıssıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri, özel sektör kurum ve kuruluşlarında hazır ve işlenmiş gıda üreten fabrikaların gıda laboratuvarlarında ve özel gıda laboratuvarlarında çalışabilmektedir. Ayrıca kendi özel gıda işletmelerini de kurabilmektedirler.

 Farklı bir alanda kariyer yapmak isteyenler için; Beslenme ve Diyetetik (Diyetisyenlik), Bitki Koruma, Gıda Mühendisliği, Fen Kimya ve Tarımsal Biyoteknoloji gibi bölümlere DGS sınavı ile geçiş yapma imkânı da bulunmaktadır.

Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!