Müdürün Mesajı

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl beyin araştırmalarının önem kazandığı, henüz kesin tedavisi olmayan Alzheimer, şizofreni ve otizm başta olmak üzere önemli beyin hastalıklarının çözüme kavuşturulmasının amaçlandığı bir dönem olacaktır. Bu amaca yönelik olarak gerek Amerika Birleşik Devletleri, gerekse Avrupa Birliği ülkeleri beyin ve sinir sistemini ilgilendiren bilimsel araştırmalara önemli yatırımlar yapmaktadır. Yirmi birinci yüzyılda önemli bilimsel araştırma projelerinin temel yönü insan beyni ve beyin hastalıklarıdır.

Üsküdar Üniversitesinde 2012 yılında kuruluşu ve programı tamamlanan Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin (NPFUAM) temel amacı önemli nöropsikiyatrik hastalıkların altında yatan nedenleri kesin bir şekilde ortaya çıkarmak ve tedavilerine yönelik ilaç geliştirmektir. NPFUAM ismi, amaçları ve kapsadığı araştırma olanakları ile ülkemizde ilk ve tek araştırma merkezidir.

Dünyada da sayılı merkezler arasındadır. Merkeze bağlı Üsküdar Üniversitesi Deneysel Araştırma Birimi (ÜSKÜDAB) ilgili bakanlıklardan akreditasyonunu alarak deney hayvanları üretmeye başlamıştır. Ayrıca Deney Hayvanları Etik Kurulu gerekli onayı alarak 2015 yılı Ocak ayından itibaren çalışmaya başlamıştır.

NPFUAM henüz çok genç olmasına rağmen kısa sürede çok önemli projeler geliştirmiş ve araştırma sonuçları saygın bilimsel dergilerde yayınlanmıştır. 2014 yılının Ekim ayında Türk-Alman Bilim Yılı çerçevesinde TÜBİTAK tarafından desteklenen uluslararası Üsküdar Nöropsikofarmakoloji Sempozyumu Alman bilim insanları ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Kuruluşu izleyen bu kısa sürede TÜBİTAK tarafından desteklenen bir araştırma projesi de başarı ile tamamlanmıştır. Halen gerek başka üniversitelerle ortak, gerekse tamamen Üsküdar Üniversitesinden birçok multidisipliner araştırma projeleri sürdürülmektedir.  

Gerek Üsküdar Üniversitesi gerekse NPFUAM bilimsel ve etik zeminde her türlü iş birliğini destekleyen bir politikaya sahiptir. Merkezimizin kapıları beyni ve beyin hastalıklarını anlamayı ve tedavi etmeyi amaçlayan herkese sonuna kadar açıktır. İş birliği olanaklarımız ve arzumuz sadece akademisyen bilim insanlarını değil öğrencilere de kapsamaktadır. Beyni anlamaya ve beyin hastalıklarını tedavi etmeye doğru bir adım atmak isteyen, içinde çalışma şevki ve keşif yapma niyeti olan herkesi NPFUAM’ın bilimsel atmosferi ile etkileşmeye çağırıyoruz.

Prof. Dr. İ. Tayfun UZBAY
NPFUAM Müdürü

Paylaş: