İnsan Odaklı İletişim

İletişim ve bilişim teknolojilerindeki akıl almaz hızdaki gelişmelerin insanlığa yeni bir vizyon getiriyor. Olası vizyonun nasıl ve ne yönde olacağına ilişkin doğru saptamaların yapılması ve sağlıklı öngörülerin ortaya konulabilmesi için gerek etki gerekse de içerik konusunda kapsamlı ve çok yönlü araştırmaların yapılması ise zorunlu. Üsküdar Üniversitesi bünyesinde kurulan İnsan Odaklı İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLİMER) internet medyasıyla birlikte giderek genişleyen sanal dünyanın insanlığın gerçekliğini nasıl ve ne yönde etkilemekte olduğuna ilişkin çalışmalar yapmayı hedefliyor.