Hakkında

AMAÇLARI:

 • 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 12’nci maddesi ile yükseköğretim kurumlarına verilen görevleri, İş Güvenliği, İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) ile Çevre Sağlığı ile ilgili hizmet veren birimlerde yerine getirmek için gereken her türlü çalışmayı yapmak, hizmet alanında her türlü aksaklığa sebep olan nedenleri araştırarak, toplumların İş Güvenliği, İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) ile Çevre Sağlığı alanındaki gereksinimlerine cevap verebilmek,
 • İş Güvenliği, İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) ile Çevre Sağlığı ile ilgili konularda araştırma yapan yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iş birliği yaparak kongre, konferans, seminer ve kurslar düzenlemek ve bilimsel yayınlar yapmak,
 • İş Güvenliği, İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) ile Çevre Sağlığı konusunda yetişmiş olan Türk bilim adamları ve uzmanlarının, dış ülkelerde konuyla ilgili gelişmeleri izleyebilmelerini sağlamak,
 • İş Güvenliği, İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) ile Çevre Sağlığı alanındaki bilimsel araştırmaların sonuçlarının ülke ve insanlık yararına kullanılmak üzere teknolojiye aktarılması için çalışmalar yapmak ve bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,
 • İş Güvenliği, İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) ile Çevre Sağlığı konularıyla ilgili dokümantasyon, arşiv ve kitaplık oluşturmak,
 • Akredite İş Güvenliği, İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) ile Çevre Sağlığı laboratuvarları kurarak standart ölçüm ve analizler yapmak,
 • Üniversite içerisinde, her düzeyde İş Güvenliği, İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) ile Çevre Sağlığı eğitiminin niteliğini iyileştirecek çalışmalar yapmak, İş Güvenliği, İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) ile Çevre Sağlığı sorunları konularında toplumlara, endüstriye ve gereksinimi olan her tür kuruma, sağlık ve güvenlik konusunda risk değerlendirmesi yapmak ve danışmanlık hizmetlerini organize etmek,
 • Toplumda İş Güvenliği, İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) ile Çevre Sağlığı bilincini geliştirmek için, her türlü etkinlikte bulunmak,
 • Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK), üniversitelere yazdığı, 10.2.2010 tarih ve 05092 sayılı yazısında tavsiyede bulunduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin fakültelere ve ilgili bölümlere konulmasında ve uygulanmasında aktif görev almak,
 • Ayrıca ülkemiz sanayisine yönelik konuyla ilgili yapılacak tüm araştırmalarda rol alarak, Üsküdar Üniversitesini, ülkemizde, bu konuda en önemli bir referans merkezi yapmak için her türlü gayreti göstermek,
 • Ülkemiz üniversitelerinde ders olarak neredeyse hiç okunmayan İş Güvenliği, İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) ve Çevre Sağlığı konusunun; bölümlerden mezun olacak meslek insanları için ne demek olduğunu çeşitli faaliyetlerle anlatmak,
 • Üniversitemiz ile ülkemiz sanayisi ve yerel yönetimlerinin iş birliğini sağlayarak, hem üniversitemize, hem halkımıza ve hem de ülke sanayimize, İş Güvenliği, İş Sağlığı (Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği) ve Çevremizin sağlığı ve güvenliğini sağlamak için önemli bilimsel aktiviteler, dolayısıyla bilimsel katkılarda bulunmaktır.
Paylaş: