Hakkında

Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜSESKOM) ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında yer alan uygulama derslerinin yapılması için gerekli akademik desteği sağlamak amacıyla kurulmuştur.

AMAÇLARI:

1. Temel ve uygulamalı araştırma ve yayın yapmak
2. Bu alanda eğitim gören/görecek lisans ve lisansüstü öğrencilere uygulama olanağı sağlamak
3. Toplum yararına yönelik etkinlik yapmaktır.

Merkezin kurulmasının bilimsel ve toplumsal gerekleri :

Dil ve konuşma bozuklukları; onların ortaya çıktığı insanlar, aileleri ve toplumları açısından çok yönlü sosyal ve ekonomik kayıplara neden olan durumlardır. Buna rağmen, dil ve konuşma bozuklukları ve terapileri konusu tekli bilim anlayışının hakim olduğu 20. yüzyılda ortada kalmış ve bu nedenle de ihmal edilmiş bir konudur. Nörolojik bilimler açısından, ses, konuşma ve dil bozuklukları, bu bozukluklara neden olan nörolojik hastalıkların felç ve duyu bozuklukları gibi esas belirtilerinin gölgesinde kalmış ve yeterince tanınmamış ve incelenmemiş bozukluklardır. Dil ve konuşma terapisinin ortaya çıkması için 2. Dünya Savaşı sırasında geçirdikleri kafa yaralanmaları nedeniyle yüzbinlerce dil ve konuşma bozukluğu hastasının ortaya çıkması gerekmiştir. Bu insanların savaştan geri döndüklerinde yarattıkları sosyal ve mesleki problemler hükûmetler için dev bir sorun haline dönüştüğünde, benzeri birçok konuda olduğu gibi, bu konuya el atılması zorunluluğu doğmuş ve bu problemle uğraşmak amacıyla dil ve konuşma bozuklukları merkezleri açılmaya başlanmıştır. Buna rağmen, geçen 50-60 yıl içinde bu konuyla ilgili olarak bilimsel ve toplumsal ihtiyaçların karşılandığını söylemek mümkün değildir. Halen bu amaca yönelik olarak çalışan merkezlerin sayısı dünyada ve Türkiye'de çok sınırlı sayıdadır. ÜSESKOM Üsküdar Üniversitesi tarafından bu konuda ortaya çıkmış olan bireysel ve toplumsal ihtiyaçların farkında olunarak kurulmuş bir merkezdir.

Merkez faaliyetlerinin özelde üniversiteye, genelde ise topluma yapabileceği katkılar şunlardır:

1. Dil ve konuşma bozukluklarında yeni tanı ve tedavi uygulamaları geliştirmek üzere ileri araştırmalar yapmak ve klinikte kullanılabilecek yeni yaklaşımlar geliştirilmesine katkı sağlamak,
2. Araştırmacıların multidisipliner çalışmalar yapmalarını teşvik etmek. Temel bilimler ve klinik bilimlerin ortaklığında uygulamaya yönelik araştırma projeleri oluşturarak koordine etmek, bu amaçla yurt içi ve dışı destek kaynaklarını kullanabilmek,
3. Tedavide kullanılabilecek yeni teknikler, uygulama yaklaşımları gibi ileri tedavi biçimlerini tasarlamak, analiz etmek ve sonrasında klinik çalışmalara uygun olgunlukta prototipler haline getirmek ve nihayetinde klinik uygulamalar yapmak,
4. Uygulama konularında ileri düzeyde uzmanlık kursları, seminerler, çalıştaylar, sempozyumlar ve kongreler düzenleyerek ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkı sağlamak,
5. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası kamu ve özel kuruluşlarıyla, araştırma grupları ve bilim insanlarıyla ortak çalışmalar yürütmek,
6. Sağlık alanında iş birliği sağlamak ve danışmanlık hizmetleri vermek.
ÜSESKOM'un klinik faaliyet alanları çeşitli türden ses, konuşma ve dil bozukluklarında tanı, ayırıcı tanı ve terapi çalışmaları yer alır. Bu çalışmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla kurulacak akademik ve eğitimci kadrosu içinde konuyla ilgili nörologlar, KBB uzmanları ve odyologlar, psikologlar ve özel eğitimciler yer almaktadır.

Merkezin yurt dışında birçok örnekleri olup yurt içindeyse çok sınırlı sayıda örneği vardır. Bu örneklerden Anadolu Üniversitesine bağlı olarak çalışan DİLKOM, yıllardır başarılı çalışmalar yürüt-mektedir. Dolayısıyla ÜSESKOM'un önümüzdeki yıllardaki öncelikli görevlerinden biri DİLKOM ile teorik ve pratik iş birliği zeminlerini geliştirmek ve paylaşmaktır.

Paylaş: