Müdürün Mesajı

ÜSÇÖZÜM - Üsküdar Üniversitesi Çözüm Odaklı Kadın sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi her ne kadar kadın odaklı sorunlara çözüm geliştirmeyi odak alsa da bireysel iyi oluşu ve bu bağlamda toplumsal etkileri kapamına alarak pek çok araştıma alanını birleştirmeyi, disiplinlerarası yaklaşımı kendine hedef almış bir merkezdir. Bu kapsamda kadınların, etkileşimde olduğu aileleri, sosyal çevreleri, aileleri ve iş yaşamı içindeki yaşadıkları sorunları mikro düzeyden makro düzeye ele alarak bireyden topluma iyi oluşu odağa alacak uygulamaları geliştirmek için çalışmaları yüretecektir. Etkinliklerden bilimsel çalışmalara uzanan geniş yelpazede kadın odaklı çalışmaları bünyesine alacak merkezimizde sağlanacak işbirlikleri ile teoriden pratiğe uzanan uzun bir yol haritasında buluşmak üzere merkezimiz sayfasında yapılacak çalışmaları takip edebilirsiniz. 

Doç. Dr. Aylin TUTGUN ÜNAL
ÜSÇÖZÜM Müdürü

Paylaş: