Çözüm Odaklı Kadın Sorunları

Çözüm Odaklı Kadın Sorunları Araştırma Uygulama Merkezi; Türkiye’de bireyden toplumsal etkilere geniş bakış açısıyla kadınların yaşadıkları sorunların kaynaklarının araştırılması ve çözüm yollarının geliştirilmesine hizmet edecek araştırmaların yapılmasını desteklemek, Üsküdar Üniversitesi bünyesinde yapılacak kadın araştırmalarının çoğalmasına katkıda bulunmak ve konuyla ilgili planlama ve strateji geliştirmeyi amaçlamaktadır. Merkez ayrıca, kadının insan hakları ihlallerini önlemeyi ve emekçi kadınların emeklerinin görülmemesinin altında yatan problemlerin çözümünü amaçlayan araştırma, eğitim, politika geliştirme ve uygulama projelerinin hayata geçirilmesine danışmanlık ya da uzmanlık düzeyinde katkı yapmayı amaçlamaktadır. Merkez, kadın sorunlarının çözümünün kamu politikalarına yerleştirilmesini amaçlayan politika, plan, projelerin yönetici, uzman ve uygulayıcılarına yönelik özel eğitim programları hazırlamayı hedeflemektedir.