Merkez Faaliyetleri

Yayınlar

WOS Kapsamına Giren: 5

Kitap - Kitap Bölümü
 • COVID-19: KORKULAR, KAYGILAR, OLGUNLAŞMA

  Yazarlar: Doç. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÜNÜBOL, Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN
  ISBN: 978-605-9596-32-9
  Yayınevi: > Üsküdar Üniversitesi Yayınları Tarih: 01.2020
 • Şiddet ve Travmaya Psikiyatrik Bakış

  Yazarlar: Doç. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR, Dr. Öğr. Üyesi Eylem ÖZTEN
  ISBN: 9786052588130
  Yayınevi: > Akademisyen Kitapevi Tarih: 01.2020
 • Aviation Psychology - Chapter Ten

  Yazarlar: Doç. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR
  ISBN: 978-1-5275-4446-8
  Yayınevi: > Cambridge Scholars Publishing Tarih: 01.2020
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası Sonuç Raporu

  Yazarlar: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÜNÜBOL, Doç. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR
  ISBN: 978-605-9596-21-3
  Yayınevi: > Üsküdar Üniversitesi Yayınları Tarih: 01.2019
 • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi - Klinisyen El Kitabı

  Yazarlar: Doç. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR, Prof. Dr. Nazan AYDIN, Dr. Öğr. Üyesi Oğuz OMAY
  ISBN: 978-605-69391-1-2
  Yayınevi: > ipt institute Tarih: 01.2019
 • Gruplar İçin Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi - Klinisyen El Kitabı

  Yazarlar: Doç. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR, Prof. Dr. Nazan AYDIN, Dr. Öğr. Üyesi Oğuz OMAY
  ISBN: 978-605-69391-2-9
  Yayınevi: > IPT Institute Tarih: 01.2019
 • Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kişilerarası Danışmanlık

  Yazarlar: Doç. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR, Prof. Dr. Nazan AYDIN, Dr. Öğr. Üyesi Oğuz OMAY
  ISBN: 978-605-69391-0-5
  Yayınevi: > Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarih: 01.2019
 • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisinin Kuramsal Temelleri ve Etki Mekanizması

  Yazarlar: Doç. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR, Dr. Öğr. Üyesi Oğuz OMAY
  ISBN: 978-605-7597-88-5
  Yayınevi: > Türkiye Klinikleri Tarih: 01.2019
 • Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Nedir?

  Yazarlar: Doç. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR, Dr. Öğr. Üyesi Oğuz OMAY
  ISBN: 978-605-7597-88-5
  Yayınevi: > Türkiye Klinikleri Tarih: 01.2019
Kongre - Konferans Katılımı
 • Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu

  Kategori: Ulusal Kongre Başkanlığı
  Yazarlar: Doç. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR Tarih: 06.2020
 • Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu

  Kategori: Ulusal kongre ve sempozyumlarda sözlü veya poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ
  Yazarlar: Doç. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR Tarih: 06.2020
 • Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu

  Kategori: Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ
  Yazarlar: Öğr. Gör. İDİL ARASAN DOĞAN, Doç. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÜNÜBOL Tarih: 06.2020
 • 7. Uluslararası İletişim Günleri

  Kategori: Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ
  Yazarlar: Öğr. Gör. İDİL ARASAN DOĞAN, Doç. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR, Dr. Öğr. Üyesi Oğuz OMAY Tarih: 10.2020
 • Yaşlanma Psikolojisi Kongresi

  Kategori: Ulusal Kongre Başkanlığı
  Yazarlar: Doç. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR Tarih: 10.2020
 • 7. Uluslararası İletişim Günleri

  Kategori: Ulusal kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak tebliğ sunumu
  Yazarlar: Öğr. Gör. İDİL ARASAN DOĞAN, Dr. Öğr. Üyesi Oğuz OMAY , Doç. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR Tarih: 10.2020
 • G20 Summit/ Neuroscience 20 World Brain Mapping & Therapeutic Initiative

  Kategori: Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak tebliğ sunumu
  Yazarlar: Doç. Dr. F. Gökben HIZLI SAYAR Tarih: 11.2020
Projeler
 • Türkiye Bağımlılık Risk Profili ve Ruh Sağlığı Haritası

  Kategori: BAP projesi
  Başvuru Numarası: uskudar BAP 111
  Tarih: 07.2018
 • İstanbul İli Psikopolitik Güvendelik Çalışması

  Kategori: BAP projesi
  Başvuru Numarası: BAP-112
  Tarih: 09.2019
 • Türkiye Koronafobi Haritası ve Salgınla İlişkili Duygular Araştırması

  Kategori: Diğer ulusal resmi kamu kuruluşlar, yükseköğretim kurumları ve özel kuruluşlar tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
  Başvuru Numarası: 2020-2
  Tarih: 04.2020
Diğer Faaliyetler
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: EMDR ve Sınav Kayısında Kullanımı - Online Seminer
  Tarih: 04.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Nefes ve Gevşeme Egzersizleri
  Tarih: 04.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Demans Nedir, Neye Benzer?
  Tarih: 04.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Mindfullness Temelli Stres Yönetimi
  Tarih: 04.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Psikologlar İçin Psikofarmakoloji
  Tarih: 04.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Panik Bozuklukta BDT
  Tarih: 04.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Pozitif Ebeveynlik
  Tarih: 04.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Masal ve Oyun Terapileri
  Tarih: 04.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Motivasyonel Görüşme
  Tarih: 05.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Duygusal Zeka
  Tarih: 05.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Masterson Yaklaşımına Göre Narsisitik Kişilik Bozukluğu
  Tarih: 05.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Kişilik Bozukluklarında Şema ve Mod Terapileri
  Tarih: 05.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Eş Bağımlı İlişkiler
  Tarih: 05.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Theraplay ve Bağlanma Bozukluklarında Kullanımı
  Tarih: 06.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Transaksiyonel Analiz
  Tarih: 06.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Antropolojiden Psikolojiye Bakış
  Tarih: 06.2020
 • Fakülte/Bölüm semineri verme

  Kapsam: Ergenlerde Psikodinamik Terapi
  Tarih: 06.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Pozitif Psikoterapiler
  Tarih: 07.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Çözüm Odaklı Aile Terapileri
  Tarih: 07.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Çocuk İhmal ve İstismarı
  Tarih: 07.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Sınav Kaygısı
  Tarih: 07.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Psikoterapide Özşefkatli Farkındalık
  Tarih: 07.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Duygu Odaklı Terapiler
  Tarih: 07.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Aile terapilerinde müdahale teknikleri
  Tarih: 08.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Deprem Psikolojisi - Bişey Psikoloji - Psikoloji Eğitim Platformu
  Tarih: 08.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Duygu Kuramları
  Tarih: 08.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Flört Şiddeti
  Tarih: 08.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Kişilerarası Çekim Kuramları
  Tarih: 08.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: x-y-z kuşakları
  Tarih: 08.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Obsesif Kompulsif Bozuklukta BDT
  Tarih: 08.2020
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Borderline Kişilik Bozukluğu'nda Masterson Yaklaşımı
  Tarih: 09.2020

Paylaş: