Müdürün Mesajı

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) bütün dünyada birçok psikiyatrik bozukluğun ve psikolojik sorunun tedavisinde birinci sıra tedavi olarak önerilen, etkinliğine dair hakkında en fazla bilimsel kanıt bulunan bir psikoterapi türüdür. Diğer terapi türlerine göre süresinin daha kısa olması, etkinliğinin yüksek olması ve kişiyi “kendi terapisti” olma yolunda eğitmesi gibi özellikleri nedeniyle, hastalar veya danışanlar tarafından da sıklıkla tercih edilmektedir. Ruh sağlığı alanında çalışan profesyoneller de bu özelliklerden dolayı BDT’yi hastalarına veya danışanlarına uygulamayı tercih etmektedirler. Bu nedenle son yıllarda ülkemizde BDT eğitimi alma konusunda talep hızla artmaktadır.

BDT, bütün psikoterapi türlerinde olduğu gibi, “doğuştan” gelen bazı terapi becerileri ile uygulanabilecek bir terapi türü değildir. Bu alanda iyi yapılandırılmış, süre ve içerik açısından uluslararası kalite standartlarına uygun, teorik ve uygulamalı eğitimleri içeren eğitim programlarını tamamlamış olan ruh sağlığı çalışanları tarafından uygulanması gerekmektedir. Üsküdar Üniversitesi Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSBDT), BDT’nin ülkemizde daha yaygın ve yetkin bir şekilde uygulanmasına destek olmak amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla BDT konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler vermek, BDT hakkında bilimsel araştırmalar yapmak merkezimizin temel amaçlarıdır.

Tüm psikoterapistleri, psikiyatristleri, psikologları, psikolojik danışmanları, diğer ruh sağlığı profesyonellerini ve ilişkili diğer disiplinlerdeki hekimleri eğitimimizde buluşmaya davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla.

Dr. Öğr. Üyesi Remziye KESKİN

ÜSBDT Müdürü

Paylaş: