Kurullar

YÖNETİM KURULU

  • Prof. Dr. Sırrı Akbaba
  • Prof. Dr. Niyazi Beki
  • Dr. Öğr. Üyesi Asil Özdoğru

DANIŞMA KURULU

  • Prof. Dr. Mehmet Zelka
  • Doç. Dr. İsmail Barış
Paylaş: