Merkez Faaliyetleri

Yayınlar

WOS Kapsamına Giren: 1

Kitap veya kitap bölümü eklenmedi.
Kongre - Konferans Katılımı
 • COVID19 Symposium Online-Uluslararasi-Multidisipliner

  Kategori: Uluslararası Kongre Kurul Üyeliği
  Yazarlar: Doç. Dr. Kaan YILANCIOĞLU Tarih: 06.2020
 • İTÜ Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi

  Kategori: Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak tebliğ sunumu
  Yazarlar: Doç. Dr. Kaan YILANCIOĞLU Tarih: 10.2020
 • 8. Ulusal Biyomühendislik Öğrenci Kongresi

  Kategori: Ulusal kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak tebliğ sunumu
  Yazarlar: Dr. Öğr. Üyesi Cihan TAŞTAN Tarih: 11.2020
 • IEEE YTÜ EMBS BİOFORM VIII

  Kategori: Ulusal kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak tebliğ sunumu
  Yazarlar: Dr. Öğr. Üyesi Cihan TAŞTAN Tarih: 12.2020
Projeler
 • Üsküdar Üniversitesi, Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKÖKMER) Bünyesinde Kök Hücre ARGE Laboratuvarı ve TRGENMER (Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi) Bünyesinde Transgenik Hücre

  Kategori: BAP projesi
  Başvuru Numarası: ÜÜBAP-YP-2020-004
  Tarih: 11.2020
 • International Symposium of Genetic Therapy Approaches in the Treatment of Rare Diseases (RareTRGEN) and International Inter-University Gene Therapy Project Competition (Rare Disease Challenge, RaDiChal) 2021 Final

  Kategori: Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
  Başvuru Numarası: 40-46300-98-1027
  Tarih: 12.2020
Diğer Faaliyetler
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Gıda Biyogüvenlik ve Biyoteknoloji Araştırma ve Yayım Merkezi (IFBBC) ev sahipliğinde ve CRISPR-Cas gen düzenleme teknolojisine ve gıda biyoteknolojisi alanında potansiyel uygulamasına bir giriş niteliğinde “CRISPR-Cas: Gen Düzenleme Uygulamaları” kısa kursu
  Tarih: 01.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Üsküdar Üniversitesi tarafından son günlerde adı sıkça gündeme gelen SMA (Spinal Muskuler Atrofi) başta olmak üzere nadir görülen hastalıklar hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla bir basın toplantısı düzenlendi. SMA’nın da aralarında bulunduğu nadir hastalıklar konusunda ülkemizde yerli çalışmalar yürütülmesinin önemine işaret eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk, ülkemizin bu alanda önemli çalışmalar yapacak insan gücüne ve altyapıya sahip olduğunu belirterek Üsküdar Üniversitesi TRGENMER olarak bu alanda çalışmalara başlandığını söyledi. SMA’nın nadir hastalıklar grubunda yer aldığını belirten Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay da “Dünyada 10 binde 1 sıklıkla görülüyor. Türkiye’de bu sıklığın biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi de diğer bütün nadir hastalıklarda olduğu gibi ülkemizdeki akraba evlilikleridir. Bu hastalıkta da akraba evliliklerinin önemli bir etkisi var” dedi. Üsküdar Üniversitesi TRGENMER olarak SMA başta olmak üzere nadir hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere milli ilaç konseptinde benzer ve ucuz ilaç üretmek amacıyla çalışmalara başladıklarını belirten Dr. Öğretim Üyesi Cihan Taştan ise “Biz bu ilaçları daha katma değerli ve yerli olarak üreteceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla biz nadir ve genetik hastalıklar üzerine AR-GE ve sonrasında ÜR-GE çalışması yapacak bir altyapının hazırlığını tamamladık” Diye konuştu.
  Tarih: 01.2021

Paylaş: