Merkez Faaliyetleri

Yayınlar

WOS Kapsamına Giren: 4

Kitap veya kitap bölümü eklenmedi.
Kongre - Konferans Katılımı
 • COVID19 Symposium Online-Uluslararasi-Multidisipliner

  Kategori: Uluslararası Kongre Kurul Üyeliği
  Yazarlar: Doç. Dr. Kaan YILANCIOĞLU Tarih: 06.2020
 • İTÜ Uluslararası Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi

  Kategori: Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak tebliğ sunumu
  Yazarlar: Doç. Dr. Kaan YILANCIOĞLU Tarih: 10.2020
 • 8. Ulusal Biyomühendislik Öğrenci Kongresi

  Kategori: Ulusal kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak tebliğ sunumu
  Yazarlar: Dr. Öğr. Üyesi Cihan TAŞTAN Tarih: 11.2020
 • IEEE YTÜ EMBS BİOFORM VIII

  Kategori: Ulusal kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak tebliğ sunumu
  Yazarlar: Dr. Öğr. Üyesi Cihan TAŞTAN Tarih: 12.2020
 • İAÜ Engelsiz Yaşam Araştırma ve Uygulama Merkezi Davetli Sunumu

  Kategori: Davetli toplumu bilgilendirme sunumu (Üniversite, STK, Kamu, Yerel Yönetimler v.s. )
  Yazarlar: Dr. Öğr. Üyesi Cihan TAŞTAN Tarih: 02.2021
 • EMSA (European Medical Students’ Association) Tıp Bilimi Davetli Sunumu

  Kategori: Davetli toplumu bilgilendirme sunumu (Üniversite, STK, Kamu, Yerel Yönetimler v.s. )
  Yazarlar: Dr. Öğr. Üyesi Cihan TAŞTAN Tarih: 01.2021
 • İstanbul Kültür Üniversitesi Davetli Sunumu

  Kategori: Davetli toplumu bilgilendirme sunumu (Üniversite, STK, Kamu, Yerel Yönetimler v.s. )
  Yazarlar: Dr. Öğr. Üyesi Cihan TAŞTAN Tarih: 02.2021
 • Anadolu Öğrenci Birliği-Söyleşi

  Kategori: Davetli toplumu bilgilendirme sunumu (Üniversite, STK, Kamu, Yerel Yönetimler v.s. )
  Yazarlar: Dr. Öğr. Üyesi Cihan TAŞTAN Tarih: 02.2021
 • Medikal Akademi / Dijital Sağlık Teknolojileri Forumu

  Kategori: Davetli toplumu bilgilendirme sunumu (Üniversite, STK, Kamu, Yerel Yönetimler v.s. )
  Yazarlar: Dr. Öğr. Üyesi Cihan TAŞTAN Tarih: 02.2021
 • European/International online meeting for the COST iPLANTA action : The Contribution of RNAi to Sustainable and Resilient Food Systems & Health

  Kategori: Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak tebliğ sunumu
  Yazarlar: Dr. Öğr. Üyesi Cihan TAŞTAN Tarih: 02.2021
 • Etkin Kampüs Engineer+ Mühendislikte Kariyer

  Kategori: Davetli toplumu bilgilendirme sunumu (Üniversite, STK, Kamu, Yerel Yönetimler v.s. )
  Yazarlar: Dr. Öğr. Üyesi Cihan TAŞTAN Tarih: 02.2021
 • HIT2021 Kongresi

  Kategori: Ulusal kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak tebliğ sunumu
  Yazarlar: Dr. Öğr. Üyesi Cihan TAŞTAN Tarih: 03.2021
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Medikal Teknolojiler Kulübü Medivation II Zirvesi

  Kategori: Ulusal kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak tebliğ sunumu
  Yazarlar: Dr. Öğr. Üyesi Cihan TAŞTAN Tarih: 03.2021
 • IEEE GTU G.E.N.4

  Kategori: Ulusal kongre ve sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak tebliğ sunumu
  Yazarlar: Dr. Öğr. Üyesi Cihan TAŞTAN Tarih: 03.2021
Projeler
 • Üsküdar Üniversitesi, Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSKÖKMER) Bünyesinde Kök Hücre ARGE Laboratuvarı ve TRGENMER (Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi) Bünyesinde Transgenik Hücre

  Kategori: BAP projesi
  Başvuru Numarası: ÜÜBAP-YP-2020-004
  Tarih: 11.2020
 • International Symposium of Genetic Therapy Approaches in the Treatment of Rare Diseases (RareTRGEN) and International Inter-University Gene Therapy Project Competition (Rare Disease Challenge, RaDiChal) 2021 Final

  Kategori: Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
  Başvuru Numarası: 40-46300-98-1027
  Tarih: 12.2020
 • Lentivirüsler ile Gen Aktarım Çalısmalarında Elektromanyetik Alanın Etkisi

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
  Başvuru Numarası: 1919B012002574
  Tarih: 01.2021
 • Buğdayın (Triticum vulgare), buğday cüce virüsü (WDV)’ne karşı direncini artırmak için CRISPR tabanlı modifikasyonların uygulanması

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
  Başvuru Numarası: 2209-A
  Tarih: 01.2021
 • Aksolotllarda kanser direnç geni olan p53 geninin lentivirüs aktarım metodu ile insan hücre hatlarında entegrasyonu ve anti-tümör etki çalışılması.

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
  Başvuru Numarası: 2209-A
  Tarih: 01.2021
 • Elektromanyetik Alanın Kanser Ve Saglıklı Hücrelerin Çogalması Üzerinde Etkisi

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
  Başvuru Numarası: 1919B012006093
  Tarih: 01.2021
 • Antibiyotik Dirençli Mycobacterium Smegmatis Bakterisi için CRISPR Kullanarak Dirençsiz Hale Getirmek

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
  Başvuru Numarası: 2209-A
  Tarih: 01.2021
 • Farelerde,kanser direnci sağlayan HMW-HA nın CRISPR transkripsiyonal aktivatör yöntemi ile insan hücre hatlarında oluşturulması

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
  Başvuru Numarası: 2209-A
  Tarih: 01.2021
 • Bitkilerde Tütün Mozaik Virüsüne (TMV) karşı direncini artırmak için, CRISPR bazlı modifikasyonların uygulanması.

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
  Başvuru Numarası: 2209-A
  Tarih: 01.2021
 • HIV HIZLI TANI KİTİ

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
  Başvuru Numarası: 2209-A
  Tarih: 01.2021
 • Milnesium tardigradum türünde bulunan hsp70 proteini ile Rekombinant Dondurma Solüsyonu

  Kategori: TÜBİTAK Öğrenci Projesi
  Başvuru Numarası: 2209-A
  Tarih: 01.2021
 • Nadir Hastalıklar Genetik Tedavi Ar-Ge ve Ür-Ge Merkezi (TRGENMER)

  Kategori: Kalkınma Ajansı destekli ulusal Ar-Ge projeleri
  Başvuru Numarası: Gecici_TR10/21/YEP/0385
  Tarih: 03.2021
 • HiDNApp Mobile Application for Blockchain-Secured Rare Disease eNetworking and eConsulting Services Focused on Quality of Life

  Kategori: Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri
  Başvuru Numarası: EJPRD21-057
  Tarih: 02.2021
 • Spinal Musküler Atrofi (SMA) Hastalığında Yeni Nesil Genetik Tedavi Yaklaşımlarının Araştırılması

  Kategori: TÜBİTAK
  Başvuru Numarası: 255605
  Tarih: 03.2021
 • Nadir Hastalıklar Genetik Tedavi Ar-Ge ve Ür-Ge Merkezi

  Kategori: Kalkınma Ajansı destekli ulusal Ar-Ge projeleri
  Başvuru Numarası: 01
  Tarih: 03.2021
 • Şizofrenide Kişiye Özel Tedavi: Makine Öğrenme Algoritmaları Aracılığıyla Clock Genleri, Nörodejenerasyon Ve Nöroinflamasyon Belirteçlerini Analiz Ederek Farmakoterapi Ve Elektrokonvülsif Terapiye Odaklanma

  Kategori: TÜBİTAK
  Başvuru Numarası: 121N316
  Tarih: 03.2021
Diğer Faaliyetler
 • Kurum içi / Kurum dışı eğitim verme/alma

  Kapsam: Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Gıda Biyogüvenlik ve Biyoteknoloji Araştırma ve Yayım Merkezi (IFBBC) ev sahipliğinde ve CRISPR-Cas gen düzenleme teknolojisine ve gıda biyoteknolojisi alanında potansiyel uygulamasına bir giriş niteliğinde “CRISPR-Cas: Gen Düzenleme Uygulamaları” kısa kursu
  Tarih: 01.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Üsküdar Üniversitesi tarafından son günlerde adı sıkça gündeme gelen SMA (Spinal Muskuler Atrofi) başta olmak üzere nadir görülen hastalıklar hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla bir basın toplantısı düzenlendi. SMA’nın da aralarında bulunduğu nadir hastalıklar konusunda ülkemizde yerli çalışmalar yürütülmesinin önemine işaret eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk, ülkemizin bu alanda önemli çalışmalar yapacak insan gücüne ve altyapıya sahip olduğunu belirterek Üsküdar Üniversitesi TRGENMER olarak bu alanda çalışmalara başlandığını söyledi. SMA’nın nadir hastalıklar grubunda yer aldığını belirten Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay da “Dünyada 10 binde 1 sıklıkla görülüyor. Türkiye’de bu sıklığın biraz daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi de diğer bütün nadir hastalıklarda olduğu gibi ülkemizdeki akraba evlilikleridir. Bu hastalıkta da akraba evliliklerinin önemli bir etkisi var” dedi. Üsküdar Üniversitesi TRGENMER olarak SMA başta olmak üzere nadir hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere milli ilaç konseptinde benzer ve ucuz ilaç üretmek amacıyla çalışmalara başladıklarını belirten Dr. Öğretim Üyesi Cihan Taştan ise “Biz bu ilaçları daha katma değerli ve yerli olarak üreteceğimize inanıyoruz. Dolayısıyla biz nadir ve genetik hastalıklar üzerine AR-GE ve sonrasında ÜR-GE çalışması yapacak bir altyapının hazırlığını tamamladık” Diye konuştu.
  Tarih: 01.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Merkez (TRGENMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyemiz Cihan Taştan, RADYO SPUTNİK’in canlı yayın konuğu oldu. Taştan, “SMA ve Nadir Hastalıklarının Genetik Tedavisi” konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
  Tarih: 01.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Merkez (TRGENMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyemiz Cihan Taştan, “SMA ve Nadir Hastalıklarının Genetik Tedavisi” konusuna ilişkin 24 TV Öğlen Haberlerinin konuğu oldu.
  Tarih: 01.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Üsküdar Üniversitesi Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRGENMER) Direktörü Dr. Cihan Taştan'ın, nadir hastalıklara tedavi geliştirmek için geçen yıl başlattığı Radichal genetik tedavi yarışması, bu yıl dünya çapında yapılacak. 28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar Günü'nde dünyadaki tüm ilgili üniversitelere çağrısı yapılacak yarışma kapsamında, tıp, moleküler biyoloji ve biyomühendislik gibi çeşitli disiplinlerden ekipler, genetik tedavi projelerini gerçekleştirmek için yarışacak. (Sabah)
  Tarih: 02.2021
 • Bilimsel Üyelikler

  Kapsam: The Society of Experimental Biology (SEBM)
  Tarih: 03.2021
 • Detaylı Medya Katılımı

  Kapsam: Yerli ilaç atağı Üsküdar Transgenik Hücre Teknolojileri ve Epigenetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan ve ekibi, başta SMA olmak üzere birçok nadir hastalık için yerli ilaç için kolları sıvadı. Taştan ve ekibi, SMA hastalığında genetik tedavilere yoğunlaşırken aynı anda üç farklı genetik hastalık için de araştırmalarını sürdürüyor. Hedef ise yerli ilaç. Taştan, “Avrupa ve ABD’de onay almış olan ilaçların benzerlerini belki de yaklaşımlarına benzer olan tedavilerini Türkiye’de yerli olarak üretebilmeyi hedefliyoruz” dedi. (Milliyet)
  Tarih: 02.2021
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: ISTKA 2021 YENILIKÇI ISTANBUL MALI DESTEK PROGRAMI kapsamında başvurulan Nadir Hastalıklar Genetik Tedavi Ar-Ge ve Ür-Ge Merkezi (TRGENMER) projesi amacıyla İştirakçi şirket olarak katılım için Nobel İlaç A.Ş. görüşme yapılmıştır.
  Tarih: 01.2021
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: Üsküdar Üniversitesi ARGEYEP birimi ve Nobel İlaç A.Ş. arasında Üniversite-Sanayii işbirliği kapsamında paydaş antlaşması için görüşme yapılmıştır. Prensipte anlaşılmıştır. Sözleşme hazırlanması amacıyla görüşmeler başlatılmıştır.
  Tarih: 02.2021
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: ISTKA 2021 YENILIKÇI ISTANBUL MALI DESTEK PROGRAMI kapsamında başvurulan Nadir Hastalıklar Genetik Tedavi Ar-Ge ve Ür-Ge Merkezi (TRGENMER) projesi amacıyla İştirakçi şirket olarak katılım için Erciyes Üniversitesi GENKÖK Merkezi ile görüşme yapılmıştır.
  Tarih: 02.2021
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: ISTKA 2021 YENILIKÇI ISTANBUL MALI DESTEK PROGRAMI kapsamında başvurulan Nadir Hastalıklar Genetik Tedavi Ar-Ge ve Ür-Ge Merkezi (TRGENMER) projesi amacıyla Ortak olarak katılım için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ile görüşme yapılmıştır.
  Tarih: 02.2021
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: ISTKA 2021 YENILIKÇI ISTANBUL MALI DESTEK PROGRAMI kapsamında başvurulan Nadir Hastalıklar Genetik Tedavi Ar-Ge ve Ür-Ge Merkezi (TRGENMER) projesi amacıyla Ortak olarak katılım için Dünya Kas Hastaları Derneği ve Preklinik Araştırma Derneği ile görüşme yapılmıştır.
  Tarih: 03.2021
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: EJP RD (European Joint Programme Rare Disease) 2021 "Social sciences and Humanities Research to improve health care implementation and everyday life of people living with a rare disease" programı kapsamında başvurulan "HiDNApp Mobile Application for Blockchain-Secured Rare Disease eNetworking and eConsulting Services Focused on Quality of Life" projesi için partner kuruluşlar olan Alberta Children’s Hospital Research Institute, University of Calgary (Prof Dr. Jane Shearer); Research and Development Department, BEIA SME (Dr. George Suciu); NP İSTANBUL Beyin Hastanesi (Dr. Elvan Çiftçi) ve Health Sciences Research Institute of the Balearic Islands (IDISBA), Hospital Universitari Son Espases (Assoc. Prof. Damian Heine Suñer) ile partner toplantıları gerçekleştirilmiştir.
  Tarih: 02.2021
 • Paydaş Toplantısı

  Kapsam: ERAPERMED 2021 (MULTIDISCIPLINARY RESEARCH PROJECTS ON PERSONALISED MEDICINE – DEVELOPMENT OF CLINICAL SUPPORT TOOLS FOR PERSONALISED MEDICINE IMPLEMENTATION) kapsamında başvurulan "Precision Medicine in Schizophrenia: Focus on Pharmacotherapy and Electroconvulsive Therapy Analyzing Clock-genes , Neurodegeneration and Neuroinflammation Markers via Machine Learning Algorithms" projesinde partner kuruluşlar olan Ospedale Pediatrico Bambino Gesù-IRCCS (OPBG) (Dr. Andrea Masotti); Department of Cell Biology and Neurosciences and BMLS, Goethe University Frankfurt (Dr. Francesco Pampaloni); Hector Institute for Translational Brain Research, Central Institute of Mental Health (CIMH) (Dr. Philipp Koch) ve NP İstanbul Beyin hastanesi (Dr. Elvan Çiftçi) ile toplantılar gerçekleştirilmiştir.
  Tarih: 02.2021

Paylaş: