Kurullar

YÖNETİM KURULU:

Dr.Öğr. Üyesi Yusuf Baktır  - Müdür
Uzm. Dr. Semra Baripoğlu
Dr. Hanifi Devrim
Uzm. Tuğçe Bezaz
Uzm. Dilek Özdemir
Cemal Atar

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Haydar Sur
Prof. Dr. Hüsnü Erkmen
Uzm. Dr. Boray Erdinç
Öğr. Gör. Öznur Yörümezoğlu
Öğr. Gör. Emre Üçsular

Paylaş: