Hakkında

AMAÇLARI:

a) Ülke kalkınmasına sağlık alanında hizmet etmek, konu ile ilgili sektör ve talepçiyi buluşturmak, sistematik bilgi ve bilgi kaynağına ulaşımı sağlamak.

b) Sağlık turizmi hizmeti veren kurum ve kuruluşların işleyişinin, standardizasyonun belirlenmesinde, yurt içi ve yurt dışı araştırma, geliştirme ve çalışmalar yapmak.

c) Sağlık turizmi ile ilgili mevzuat çalışmaları ve planlamalara katkı sağlayacak veriler üretmek, makro standartların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.

ç) Sağlık turizmi ile ilgili kamu ve özel kurumlar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla organizasyonlar gerçekleştirmek.

d) Sağlık turizmi sektörünün, etkin, uluslararası standartlarda ve bu alanda hizmet veren yabancı ülkelerle rekabet edebilir koşullarda faaliyet göstermesi adına politika geliştirilmesine katkı sağlamak.

e) Turizm sağlığı, sağlık turizmi ve tıbbi hizmet turizmi alanlarında Ülke ekonomisine katma değer sağlayacak projeler geliştirerek, faaliyete geçirilmesini koordine etmek.

f) Sağlık alanında elde edilen başarılar ile birlikte coğrafi konumu, uygun fiyatlar ve uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunumu neticesinde Ülkemizin sağlık turizmi açısından cazibe merkezi haline gelmesine yönelik akademik destek sağlamak ve pratik uygulama stratejilerine katkıda bulunmak.

FAALİYET ALANLARI:

a) Merkez bünyesinde, sağlık turizmi alanında uygulamaya yönelik araştırma projeleri oluşturmak, koordine etmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı destek kaynaklarını kullanmak.

b) Turizm sağlığı, sağlık turizmi ve tıbbi hizmet turizmi, ileri düzeyde uzmanlık kursları, seminerler, çalıştaylar, kongreler ve sempozyumlar düzenleyerek ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkı sağlamak.

c) Sağlık turizmi alanında uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları raporlamak, bilimsel dergi, kitap, bülten ve benzeri ortamlarda yayınlamak.

ç) Merkezin çalışmalarına ihtiyaç duyulan alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmetleri vermek.

d) Yalnızca tıp turizmi değil aynı zamanda termal turizm, yaşlı ve engelli turizmi gibi alanlarda da Üniversitenin akademik birikimini kullanarak taktik ve stratejik hedefler doğrultusunda sağlık turizmine yeni açılımlar kazandırıcı organizasyonlar gerçekleştirmek.

e) Amaçlarını gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası kamu ve özel kuruluşlarla, araştırma grupları ve bilim insanları ile ortak çalışmalar yürütmek.

f) Yönetim Kurulunca istenilen Merkez amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

Paylaş: