Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Hakkında

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Nedir?


Tıbbi Görüntüleme Teknikeri; yapılacak radyolojik tetkikle ilgili hastaları bilgilendirerek hazırlanmalarını, tetkik sırasında hastanın radyasyon güvenliğini ve mahremiyetini, tetkik sonrasında ise hasta bilgilerinin gizliliğini sağlamaktadır. Sorumlusu olduğu tıbbi demirbaşların periyodik bakım ve onarımlarının takibini yaparak, arıza hallerinde bölüm sorumlularına veya biyomedikal ünitesine durumu ileterek, yapılan işlemlere ilişkin kayıt tutmakta ve tetkiklerin düzenli arşivlenmesini sağlamaktadır.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, hekimin istediği radyolojik tetkikleri en uygun çekim protokolleri ile gerçekleştirmektedir. Öncelik sırasına göre hastaları kabul ederek, tetkiklerin ilgili bölümlere sevk edilmesini sağlamaktadır.
Erken Tanı ve Tedavide Kilit Role Sahip Örgün ve ikinci öğretim olarak eğitim vermekte olan Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, hastalıkların doğru tanı ve tedavisinin yapılmasını hedeflemektedir. Toplumun sağlıklı bireylerden oluşabilmesi için hastalıkların erken tanı ve tedavisi son derece önem taşımaktadır. Erken tanı ve tedavi sürecinde ise tıbbi görüntüleme yöntemleri çok kıymetli veriler sunmaktadır. Tıbbi görüntüleme yöntemlerinin verimli bir şekilde hedefine ulaşması, alanında iyi yetişmiş bir ekibin varlığı ile mümkün olmaktadır.


Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programında Alınan Dersler Nelerdir?


Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programında birinci ve ikinci yarıyılda Uzaktan Eğitim derslerinin yanı sıra bölüm dersleri de verilmektedir. Birinci yarıyılda; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Türk Dili I, İngilizce I dersleri uzaktan eğitim olarak okutulmakta olup; Temel Anatomi, Fizyoloji, Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri I, Radyolojik Görüntüleme Fiziği, Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri ve Üniversite Kültürü I dersleri bulunmaktadır. İkinci yarıyılda ise, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Türk Dili II, İngilizce II uzaktan eğitim dersleri ile birlikte Temel Farmakoloji, Radyasyon Güvenliği ve Korunma, Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri II, Üniversite Kültürü II ve Yaz Stajı dersleri yer almaktadır.
Üçüncü ve dördüncü yarıyılda ise bölüm dersleri ve alan uygulamaları daha ağırlıkta olmaktadır. Üçüncü yarıyılda yer alan Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri III, Nükleer Tıp, Radyolojik Anatomi, Meslek Etiği, Sağlık Kurumlarında İletişim ve Radyolojide Mesleki İngilizce’nin yanı sıra, öğrenciler dönem içi Alan Uygulamalarına çıkarak dönem boyunca öğrendiklerini klinik ortamda tecrübe etme imkanı bulabilmektedir. Dördüncü yarıyılda; Radyolojik Görüntüleme Yöntemleri IV, Temel Radyoterapi, Halk Sağlığı, İlk Yardım ve Sağlık Hukuku dersleri ile birlikte Alan Uygulamalarına da devam edilmektedir.


Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programını başarı ile bitirenlere “Sağlık Teknikeri” unvanı ile birlikte ön lisans diploması verilmektedir. Çalışma alanları ise sağlık sektöründe çok önemli ve geniş bir alana sahiptir. Hastalığın teşhisi için istenmiş olan direkt filmler (Röntgen), Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans, Mamografi gibi birimlerde veya ışın tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanması ve uygulanmasında ve Nükleer Tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde çalışma alanları bulunmaktadır.
“Tıbbi Görüntüleme Teknikeri” unvanı almış olan mezunlar, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, üniversite hastaneleri, özel hastaneler, özel görüntüleme merkezleri ve polikliniklerde iş imkânı bulabilmektedir.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!