Müdürün Mesajı

Bilindiği gibi, Biyoteknoloji; hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimlerinin yanı sıra değişik mühendislik dallarından da yararlanarak; DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizmaların istenilen yönlerini geliştirmek, doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilemeyen yeni ve az bulunan maddeleri (ürünleri) elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür. Biyoteknoloji uygulamaları; temel bilimlerden sağlık ve uygulamalı bilimlere kadar birçok bilimsel disiplinle karşılıklı ilişki içinde gelişmiştir.

Uygulamalar arasında;

  1. İnsan sağlığına yönelik olarak değişik proteinlerin üretilmesi,
  2. Değişik canlılara ait hormon, antikor, vitamin ve antibiyotik üretilmesi,
  3. Çok zor şartlara sahip çevrelerde (sıcak, kurak, tuzlu vs.) yaşayan organizmaları ve bunların biyomoleküllerini saflaştırarak sanayide kullanılmasını olanak sağlamak,
  4. Değişen yeni şartlara uygun sebze, meyve ve diğer besinlerin üretimi,
  5. İnsan ve diğer canlılardaki zararlı genlerin elimine edilmesi,
  6. Aşı, pestisit, tıbbi bitki üretimi ve bu bitkilerden aktif madde elde edilmesi,
  7. İnsanın zarar görmüş veya işlevini kaybetmiş organ ve dokularının değiştirilmesi için yapay organ ve doku üretimi gibi konular bulunmaktadır.

Yukarıda sayılan çalışma alanlarını daha da genişletmek elbette mümkündür. Sağlık ve davranış bilimlerine odaklanmış olan Üsküdar Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİYOTEKMER), hem kendi bünyesinde yer alan bölümlerde okuyan öğrencilerini iş dünyasına hazırlamak hem de değişik kaynaklardan elde edilen/edilecek kaynaklarla tüm insanlığa fayda sağlayacak çalışmalara bir zemin ve altyapı oluşturmak için kurulmuştur. Özellikle translasyonel bilim olarak da, genetik biliminden elde edilen verilerin klinik uygulamalarına örnek teşkil edecek şekilde Farmakogenetik ve bireyselleştirilmiş tıp konusunda kurulduğu günden bu yana çalışmalar yapmaktadır.

Günümüzde birçok konuda kurtarıcı bir bilim haline gelen biyoteknolojiyi içeren her konuda çalışmak isteyen hem bilim insanları hem de özel ve tüzel kişilikleri bu alanda beraberce çalışmak üzere davet ediyoruz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Muhsin KONUK,

BİYOTEKMER Müdürü

Paylaş: