Hakkında

AMAÇLARI:

BİYOTEKMER’in amacı, sağlık alanında bilimsel araştırmalar yapmak, projeler üretmek, yürütülmekte olan projelere ortak olmak; ulusal ve uluslararası kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere hizmet içi eğitim kursları, konferanslar, çalıştaylar, seminerler, sertifika programları düzenlemek; toplumdaki her kesimi doğrudan ya da uzaktan eğitim yoluyla bilgilendirmek ve bilinçlendirmek; psikolojik ve psikosomatik hastalıklar başta olmak üzere çeşitli hastalıkların tanı, tedavi ve izleminde kullanılan yöntemler ve sarf malzemelerinin üretimine yönelik araştırmalar yapmak; üretmek; klinikte kullanımını test etmek ve pratikte uygulanmasını sağlamaktır.

FAALİYET ALANLARI:

Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 
a) Üniversitede biyoteknoloji konusunda araştırma ve uygulamalar yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetişmesini teşvik etmek. 
b) Biyoteknoloji alanında ortak bilimsel araştırma ve uygulama projeleri geliştirmek, uygulamak ve ortak çalışmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak. 
c) Biyoteknolojik yöntemlerin uzman dışı kişiler tarafından uygulanmasının önüne geçmek amacıyla hekimleri yetkilendirmek üzere eğitmek. 
ç) Diğer araştırma merkezi ve laboratuvarlarla iş birliği içinde araştırmalar yapmak. 
d) Ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.
e) Biyoteknoloji konusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve yapılan araştırmaları duyurmak amacı ile seminerler, kurslar ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili katılım belgeleri ve sertifikalar vermek.

Paylaş: