Veri

Üsküdar Üniversitesi Veri Uygulama ve Araştırma Merkezi VERİMER'in temel amacı bilimsel ve etik ilkelere bağlı kalarak akademik veya diğer sektörlere yönelik araştırmalarda veri toplama aşamasından analiz ve yorumlamaya kadar geçen tüm süreçlerde araştırmacılara hizmet vermektir. Bunun yanı sıra uygulamalı istatistik alanında eğitim ve sertifika programları düzenlemek de merkezin bir diğer faaliyetidir.