Müdürün Mesajı

Hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında, uzman bir hekimin tanısı sonrası fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerini kullanabilen, fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş olan tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulayacak bilgi ve beceriye sahip, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan fizyoterapist’ler, hastalık durumları dışında, kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek, sağlıkla ilgili yaşam kalitelerini ve hareket kabiliyetlerini arttırmak için mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak kanıta dayalı koruyucu ve geliştirici protokolleri belirler, planlar ve uygular. Giderek artan çalışma alanlarına sahip olana fizyoterapistler, ülkemizde de yurt dışında olduğu gibi koruyucu, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri veren kamuya ve özel sektöre ait hastanelerin nöroloji, ortopedi ve travmatoloji, pediatri, spor hekimliği, romatoloji, kalp-damar cerrahisi, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, el cerrahisi, beyin cerrahisi, plastik cerrahi, genel cerrahi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, psikiyatri, göz hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, yoğun bakım ve reanimasyon, geriartri, evde bakım ve algoloji bölümlerinde, özel eğitim kurumlarında, spor ve fiziksel uygunluk merkezlerinde, huzurevlerinde, çocuk ve yetişkinler için fizyoterapi rehabilitasyon ve egzersiz merkezlerinde, toplum temelli rehabilitasyon ve koruyucu rehabilitasyon bölümlerinde çalışmak için konularında uzmanlaşmak veya akademisyen olmak isteyen fizyoterapistler, ÜSFİZYOTEM bünyesinde araştırma planlamak, araştırma yürütmek, proje ekibi olmak, proje yazmak ve proje yürütmek, makale yazmak gibi çok sayıda faaliyete katılabilirler. Bünyesinde barındırdığı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün güçlü akademik kadrosuyla, genç bir merkez olan Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Merkezi (ÜSFİZYOTEM), başta İstanbul olmak üzere, Ülkemiz’de uluslar arası standartlarda fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi, araştırmaları ve teknolojileri üretmeyi, geliştirmeyi hedeflemiştir.

 

Paylaş: