Müdürün Mesajı

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya nüfusunun hızla yaşlanması ve kronik hastalıklardaki artış engelli sayısını gün geçtikçe artırıyor. Buna göre 7 milyardan fazla olan dünya nüfusunun bir milyardan fazlasında çeşitli engellilik durumu bulunuyor. Çocuk engelli sayısı 100 milyonu geçiyor, engelli bireylerin %80’i gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor.

BM, engelli bireyleri “kişisel ya da sosyal yaşantısında kendi kendisine yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtsal ya da sonradan meydana gelen herhangi bir
noksanlık sonucu yapamayanlar” olarak tanımlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, engelliler “dünyanın en ötekileştirilmiş grupları” arasında yer alıyor. Bu kalıplaşmış düşünceden kurtulmak için bir takım çalışmalar yapılması gerektiği kanısına varılmış ve bu konu ile ilgili süren birçok olumlu gelişme yanında Üniversitemiz olarak ENMER’in kurulmasına karar verilmiştir.

Üsküdar Üniversitesi bünyesinde kurulan ENMER (Engelsiz Yaşam Destek Uygulama ve Araştırma Merkezi) bu bağlamda bünyesinde bulundurduğu engelli öğrenciler ve çalışan bireyler için eğitime, öğretime, sosyal yaşama ve kültürel alanlara eşit bir şekilde katılımlarını sağlamak ve konuyla ilgili planlama ve strateji geliştirmek amacıyla kurulmuş ve çalışmalarına başlamıştır.

Tüm engellilik durumlarının toplumu zenginleştiren farklılıklar olarak algılandığı bir grup olan ENMER sayılarını artırarak çalışmalarına devam edecektir…

Saygılarımla,

Öğr. Gör. Gönül KİL TETİK

ENMER Müdürü

Paylaş: