Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Radyoterapi Hakkında

Radyoterapi Teknolojilerinin İlerlemesi, Eleman İhtiyacını Artırıyor

Radyoterapi Programı Nedir?

Radyoterapi, yaklaşık her dört kanser hastasının üçünde uygulanan bir tedavi yöntemidir. Günümüzde multidisipliner tedavi prensipleri içinde genel olarak, cerrahi öncesi veya sonrasında, tek başına küratif (iyileştirici) tedavi olarak ya da kemoterapi/sistemik tedavi ile birlikte kullanılabilmektedir. Hastalığın yol açtığı şikayetlerin giderilmesinde de yardımcı bir yöntem olarak kullanılmaktadır.


Onkoloji Alanında Uzman Yardımcıları Yetiştirilmesi Amaçlanıyor

Radyoterapi Programının amacı; kanser hastalıklarının tedavisinde onkoloji uzmanı doktorun yardımcısı olarak çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Radyoterapi Teknikeri; radyoterapi alanında ön lisans eğitimi verilen yüksekokullardan mezun, radyasyon onkologlarına yardımcı olan ve yüksek teknolojili radyoterapi cihazlarını kullanan sağlık meslek mensubu olarak görev yapmaktadır.

Radyoterapi Programını bitirenlere “Radyasyon Onkolojisi Teknikeri” unvanı verilmektedir. Radyasyon onkolojisi teknikeri, kanser hastalığının teşhisi aşamasında bilgisayarlı tomografi çekerek hastanelerin onkoloji (kanser) servislerinde hastalara ışın tedavisinin planlaması, uygulanması ve bilimsel araştırmaların yürütülmesinde hekime yardımcı olmaktadır.

Radyoterapi Programında Alınan Dersler Nelerdir?

Radyoterapi Programında birinci ve ikinci yarıyılda Uzaktan Eğitim derslerinin yanı sıra bölüm dersleri de verilmektedir. Birinci yarıyılda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Türk Dili I, İngilizce I dersleri uzaktan eğitim olarak okutulmakta olup; Temel Anatomi ve Fizyoloji, Radyasyon Fiziği, Temel Matematik, Radyoterapiye Giriş  derslerinin yanı sıra Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, Üniversite Kültürü I dersleri ile birlikte Sosyal Sorumluluk Projesi dersleri bulunmaktadır. İkinci yarıyılda ise; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Türk Dili II, İngilizce II uzaktan eğitim dersleri ile birlikte Radyoterapi Anatomisi, Temel Radyoloji, Radyobiyoloji, Klinik Set-Up Lar I derslerinin yanında Üniversite Kültürü II dersleri yer almaktadır.

Üçüncü ve dördüncü yarıyılda ise bölüm dersleri ve alan uygulamaları daha ağırlıkta olmaktadır. Üçüncü yarıyılda yer alan Klinik Set-Up Lar II, Tedavi Planlaması, Klinik Radyasyon Onkolojisi I, Hasta Bakım Yöntemleri, İlk Yardım derslerinin yanı sıra, öğrenciler dönem içi Alan Uygulamalarına çıkarak dönem boyunca öğrendiklerini klinik ortamda tecrübe etme imkânı bulabilmektedir. Dördüncü yarıyılda; Klinik Radyasyon Onkolojisi II, Kalite Güvencesi ve Standartları, Meslek Etiği, Sağlık Hukuku dersleri ile birlikte Alan Uygulamalarına da devam edilmektedir.

Radyoterapi Programından Mezun Olanların Sorumluluk Alanları Nelerdir?

• Hastanın immobilizasyonunun sağlanması (termoplastik maske yapımı),
• Hastalar için kişiye özgün her türlü koruma bloklarının (otomatik veya manuel olarak) hazırlanması,
• Tedavi alanlarının belirlenmesi (simülasyon),
• Tedavi pozisyonunun ayarlanması (set-up),
• Karanlık odada filmlerin (simülasyon ve port filmler) banyo edilmesi,
• Karanlık odadaki cihazların bakımı ve solüsyonlarının değiştirilmesi,
• Otomatik banyo cihazlarının kullanılması,
• Her türlü radyoterapi cihazının çalıştırılması ve kullanılması,
• Hasta kayıt ve arşivlerinin yapılması,
• Işın tedavisi görecek hastaların gereksinim duyabileceği her türlü yardımcı malzemenin hazırlanması,
• Radyoterapi uygulanması ve tedavi süresince hastanın durumunun kontrol edilmesi,
• Kullanılan cihazların bakımının ve basit onarımlarının yapılması.

Radyoterapi Programından Mezun Olanların Çalışma Alanları Nelerdir?

Kanser, ülkemizin önemli bir sağlık sorunu olup, kanser tedavisinde en önemli tedavi yöntemlerinden biri radyoterapi uygulamasıdır.  Türkiye nüfusu açısından, radyoterapi cihaz ve teknolojileri yeterli düzeyde değildir. Önümüzdeki dönemde uygulanacak sağlık politikaları doğrultusunda yüksek teknolojili cihaz sayısının artırılması planlanmaktadır.

Radyoterapide son yıllarda teknolojik alanda çok önemli ilerlemeler kaydedilmiş olup, bu yüksek teknolojili cihazları kullanabilecek donanıma sahip yardımcı eleman ihtiyacı daha belirgin hale gelmektedir.

Radyasyon Onkolojisi Teknikerleri, hastanelerin onkoloji klinikleri, özel onkoloji klinikleri ve özel teşhis merkezlerinde çalışma imkânı bulmaktadır.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!