Laboratuvar Teknolojisi Hakkında

Laboratuvar Teknolojisi Programı Nedir?

Üsküdar Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Programı; konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, yeni sistemleri ve teknolojik yöntemleri takip edebilen, yeni ürün tasarımı, üretimi ve kalite kontrolünü yapabilecek yeteneklere sahip, kalite güvence dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım, laboratuvar ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Laboratuvar Teknolojisi Programı mezunları ilgili laboratuvarlarda tekniker olarak özellikle bitki, toprak, su, yem, gıda gibi numunelerin kimyasal, biyokimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapmaktadır. Ayrıca analiz sonuçlarını kaydetme, rapor etme ve yorumlama da işinin önemli bir parçasıdır.


Laboratuvar Teknolojisi Programında Alınan Dersler

Laboratuvar Teknolojisi Programı’nın eğitim süresi 2 yıldır ve öğrenim dili Türkçe’dir. Laboratuvar Teknolojisi Programı’nda okutulan hem teorik hem de uygulamalı dersler ile öğrencilere laboratuvarlarda çalışma becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Müfredatımızda, laboratuvarda güvenli çalışma esasları, laboratuvar teknikleri, standardizasyon ve kalite kavramlarının yanı sıra, mikrobiyolojik analizler, su analizleri, bitki analizleri, toprak analizleri, gıda analizleri, gibi çeşitli analiz tekniklerinin öğretildiği dersler yer almaktadır. Ayrıca öğrencilerin alanı ile ilgili donanımı yüksek merkezlerde yapacakları 20 günlük yaz stajı ile uygulama eğitimlerini tamamlamaları hedeflenmektedir.


 Laboratuvar Teknolojisi Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Laboratuvar Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler laboratuvarlarda tekniker olarak çalışabilmektedir. Mezunlar ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı’nda ve Bakanlığın laboratuvar kısımlarında, Devlet Su İşleri, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Tarım İl Kontrol Laboratuvarları, Gıda Kontrol Laboratuvarları, Atık Su Arıtma Tesisleri, Zirai Mücadele Enstitüleri, toprak-su-bitki, gübre analizleri yapan laboratuvarlar, her türlü gıda, ilaç, tarımsal girdi üreten fabrikalar, belediye bünyesinde kurulan laboratuvarlar, üniversitenin ilgili bölüm laboratuvarlarında, yem fabrikaları laboratuvarlarında gıda üzerine kurulan işletmelerde ve kendi kuracakları özel laboratuvarlarda çalışabilmektedir.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!