Laboratuvar Teknolojisi Hakkında

Laboratuvar ve Üretim Birimlerinde Görev Alabilecek Teknik Elemanlar Yetiştiriliyor

 Laboratuvar Teknolojisi Programı Nedir?

Üsküdar Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Programı; konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, yeni sistemleri ve teknolojik yöntemleri takip edebilen, yeni ürün tasarımı, üretimi ve kalite kontrolünü yapabilecek yeteneklere sahip, kalite güvence dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım, laboratuvar ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Laboratuvar Teknolojisi Programı mezunları ilgili laboratuvarlarda tekniker olarak özellikle bitki, toprak, su, yem, gıda gibi numunelerin kimyasal, biyokimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapmaktadır. Ayrıca analiz sonuçlarını kaydetme, rapor etme ve yorumlama da işinin önemli bir parçasıdır.

Laboratuvar Teknolojisi Programında Alınan Dersler

Laboratuvar Teknolojisi Programında okutulan dersler 1. sınıfta Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve II, Türk Dili I ve II, İngilizce I ve II, Genel Kimya I ve II, Laboratuvar Tekniği I ve II, Genel Biyoloji, Temel Matematik, Temel Anatomi ve Fizyoloji, Üniversite Kültürü I ve II, Biyokimya ve Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri dersleridir. 2. sınıfta teorik ve uygulamalı olan derslerimiz yer almaktadır. Bu dersler, Standardizasyon ve Kalite, Laboratuvar Güvenliği, Su Analizleri, Tıbbi Analiz Teknikleri I ve II, Genel Mikrobiyoloji, Gıda Analizleri, İlk Yardım, Bitki ve Toprak Analizleri, Meslek Etiği, Tarım İlaçları ve Analizi, ÇED Raporu Hazırlama, Toprak ve Su Kirliliği, Tarımsal Ekoloji, Meyve-Sebze Hastalıkları ve Zararlıları, Meyve-Sebze İşleme Teknolojisidir.

Laboratuvar Teknolojisi Programı Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Laboratuvar Teknolojisi Programından mezun olan öğrenciler laboratuvarlarda tekniker olarak çalışabilmektedir. Mezunlar ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığında ve Bakanlığın laboratuvar kısımlarında, Köy Hizmetleri, Devlet Su İşleri, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Tarım İl Kontrol Laboratuvarları, gıda kontrol laboratuvarları, atık su arıtma tesisleri, zirai mücadele enstitüleri, toprak-su-bitki, gübre analizleri yapan laboratuvarlar, her türlü gıda, ilaç, tarımsal girdi üreten fabrikalar, belediye bünyesinde kurulan laboratuvarlar, üniversitenin ilgili bölüm laboratuvarlarında, yem fabrikaları laboratuvarlarında gıda üzerine kurulan işletmelerde ve kendi kuracakları özel laboratuvarlarda çalışabilmektedir.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!