Aday Üsküdar | Üniversitemizle ilgili tüm merak ettiklerin için uskudar.edu.tr/aday

Laboratuvar Teknolojisi Hakkında

Laboratuvar Teknolojisi Programı Nedir?

Laboratuvar Teknolojisi Programı’nın amacı; tarımsal üretimde bitki, toprak, su, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuvar şartlarında yapabilecek ve alanıyla ilgili yeni sistemleri ve teknolojik yöntemleri takip edebilecek nitelikte laboratuvar teknikerleri yetiştirmektir. Laboratuvar Teknikerleri; analiz öncesi malzeme ve örneklerin hazırlığını yapmak; toprak, bitki, su, gıda, yem ve gübre gibi numunelerin kimyasal, biyokimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapmak; analiz sonuçlarını belirli bir düzeyde değerlendirmek ve sonuçları ilgili personele iletmek; analiz çalışmaları hakkındaki yönerge ve standartları takip etmek vb. işleri gerçekleştirmektedir.


Laboratuvar Teknolojisi Programında Alınan Dersler

Laboratuvar Teknolojisi Programı’nın eğitim süresi 2 yıldır ve öğrenim dili Türkçe’dir. Laboratuvar Teknolojisi Programı’nda okutulan hem teorik hem de uygulamalı dersler ile öğrencilere laboratuvarlarda çalışma becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Müfredatımızda, laboratuvarda güvenli çalışma esasları, laboratuvar teknikleri, standardizasyon ve kalite kavramlarının yanı sıra, mikrobiyolojik analizler, su analizleri, bitki analizleri, toprak analizleri, gıda analizleri, gibi çeşitli analiz tekniklerinin öğretildiği dersler yer almaktadır. Ayrıca öğrencilerin alanı ile ilgili donanımı yüksek merkezlerde yapacakları 20 günlük yaz stajı ile uygulama eğitimlerini tamamlamaları hedeflenmektedir.

İstihdam Olanakları

Laboratuvar Teknolojisi Programı’ndan mezun olan öğrenciler özel sektör ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının laboratuvarlarında tekniker olarak çalışabilmekteler. Tarım ve Orman Bakanlığı’nda ilgili birimlerde, Tarımsal Araştırma Enstitüleri’nde, Gıda Kontrol Laboratuvarları’nda, atık su arıtma tesislerinde, Devlet Su İşleri’nde, Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüleri’nde, gıda ve yem fabrikalarının laboratuvarlarında, tarımsal amaçlı laboratuvarlarda (toprak, su, bitki, gübre analizi yapan), üniversitelerin ilgili bölüm laboratuvarlarında çalışabilirler.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!