Kurullar

Yönetim Kurulu Üyeleri:

  • Prof. Dr. İsmail Tayfun UZBAY (Müdür)
  • Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÖZ (Müdür Yrd.)
  • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Can TİMUÇİN
  • Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZÇETİN ŞENÖZ
  • Vet. Hek. Burcu ÇEVRELİ (ÜSKÜDAB Sorumlusu)

Danışma Kurulu Üyeleri:

  • Prof. Dr. M. Emin CEYLAN
  • Prof. Dr. Sultan TARLACI
Paylaş: