Hakkında

AMAÇLARI:

ENMER’İN amacı; Üsküdar Üniversitesinde eğitimine devam eden ve çalışan tüm engellilerin ve Türkiye’de yaşayan tüm engellilerin; eğitime, öğretime, sosyal yaşama ve kültürel alanlara eşit bir şekilde katılımlarını sağlamak ve konuyla ilgili planlama ve strateji geliştirmektir. Bu merkez, protez, ortez, yardımcı cihaz ve araçların uygulama öncesinde ihtiyaç sahiplerinin fiziksel, mental ve sosyal bakımdan değerlendirilmeleri, doğru yönlendirilmeleri ve uygulama sonrasında olması gereken terapi ve eğitim faaliyetlerinin yapılması ile tüm paydaşlar düzeyinde bir iyileştirmeyi hedeflemektedir.

FAALİYET ALANLARI:

Merkez, bu Yönetmeliğin 5’inci maddesinde öngörülen amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:
a)Engelsiz yaşam için gerekli olan düzenlemeler, ekipman, yardımcı protez ve ortez uygulamalarına yönelik araştırmalar yapmak,
b) Merkezin içinde yer alacak Protez-Ortez atölyesinde, ortez-protez ve iş-uğraşı ön lisans öğrencilerine uygulama yaptırmak ve Protez-Ortez atölyesinde görevlendireceği uzman teknikerler ve terapistler aracılığıyla çevredeki fiziksel engellilerin protez, ortez, yardımcı cihaz ihtiyacını gidermek, bakım ve onarımını yapmak, etkin kullanması için gerekli eğitimi vermek, 
c) Fiziksel engellilerin taranması ve ihtiyaçlarının tespitini kapsayan araştırmalar yapmak, 
d) Diğer araştırma merkezi ve laboratuvarlarla iş birliği içinde araştırmalar yapmak, 
e) Ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak,
f) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve projeleri desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

Paylaş: