Neler Yapıyoruz?

Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında Türkiye’nin ilk ve tek tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi bilgiyi raflardan indiriyor. Ürettiği bilimsel bilgiyi artık yaşamda kullanılabilir hale getirecek. Üniversite üretilen bilgiyi toplumda kullanılır hale getirmede önemli bir yere sahip olan Teknoloji Transfer Ofisini kurulmuştur. İnovasyonun küresel rekabette ana unsur olduğu günümüzde, rekabetçi ürünlerin geliştirilmesi için daha çok bilgiye, deneyime ve yetkinliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Rekabetçi ürün geliştirme süreci çoğu zaman araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları ve ileri düzey akademik kabiliyet gerektirmektedir.

TTO ofisimiz toplumun artan sorunlarını çözmede Teknoloji Transfer Ofislerinin önemli bir misyonu bulunmaktadır. Bu çerçevede Üniversite-sanayi işbirliğinin gelişimine katkı sağlayacak, teknolojinin ticarileşme sürecini destekleyecek ve akademik araştırmalara lojistik destek sağlayacak proje esaslı çeşitli faaliyetlerin desteklenmesi ve üniversitedeki bilginin ticarileşmesine katkı sağlamak için Üsküdar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ÜÜTTO) 2013 Kasım Ayında hizmete açılmıştır.

İLETİŞİM

İletişim Formu