Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama

ARGEYEP Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) Birimi Üsküdar Üniversitesi ‘ne ait patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka ve telif eseri gibi -gayri maddi varlıklar- statüsündeki portföyün yönetimini, takibini gerçekleştirmekte ve ticarileştirilmesine yönelik hizmetler vermektedir. Buluşlarının değerlendirilmesi, başvuru süreç takibi, sözleşme yönetimi ve lisanslama hizmetleri konularında da teknik/hukuki anlamda destek vermektedir.

Bu kapsamda ARGEYEP Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) Biriminin Başlıca Görevleri:

  • Üniversitemiz içinde Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) yönetimi ve lisanslama konularında farkındalık yaratma amacıyla eğitimlerin, etkinliklerin düzenlenmesi,
  • Üniversitemizde üretilen buluş fikirlerinin korunmasına yönelik 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu ve Yönetmelikleri çerçevesinde hukuki yol haritası ve stratejisinin belirlenmesi,
  • Üniversitemizdeki buluşların bilhassa patent, faydalı model ve tasarımların lisanslama/devir yoluyla ticarileştirilmesine yönelik Pazar analizi, gelir modellemeleri ve patent değerlemesi vb. çalışmaların düzenlenmesi,
  • Buluş sahipleri olan akademisyen/öğrencilerin gerek Üsküdar Üniversitesi ile gerek sanayideki tüzel kişilikleri arasındaki hukuki sözleşmelerin oluşturulması ve işbu sözleşmelerin takibinin yapılması,
  • Patent ya da faydalı model konusu olan buluşların başvuru-tescil aşamalarında ulusal ve uluslararası alanda yol haritasının belirlenmesi,
  • Üniversitemizdeki akademisyen/öğrencilerden Argeyep FSMH birimine iletilen buluş bildirim formlarının incelenmesi, gerekli görüldüğünde buluş sahipleri akademisyen ya da öğrencilerimiz ile görüşmelerin düzenlenmesi,
  • Üsküdar Üniversitesi ‘nin taraf olduğu sözleşmelerde buluşun ticarileştirilmesi aşamasındaki tüm müzakere sürecinin yönetilmesidir.

 

Şimdiye kadar başvurduğumuz patentleri görmek için tıklayınız.