YAZAMER (Yapay Zekâ ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Merkezin Amaçları

a) Bilgisayar ortamında yapay zekâ tabanlı öğrenme algoritmaları ile gerçek sistem davranışlarını modellemek, sağlık, imalat ve hizmet sektörleri için akıllı sistemler geliştirilmesi ve uygulanması için teknolojiler geliştirmek,

b) Akıllı sistemler ve yapay zekâ tabanlı uygulamaları odaklı çalışan ilgili Üniversitenin bölüm ve anabilim dalları ile işbirliğine gidilerek yurt içinde ve yurt dışında özellikle yapay zekâ uygulamaları ile ilgili akademik anlamda bilimsel çalışmalar yapmak, projeler oluşturmak ve devam etmekte olan projelere katılmak,

c) Akıllı sistemler ve yapay zekâ konularında bilimsel yayınlar yapmak ve bu konularda yapılmakta olan çalışmaları desteklemek,

ç) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde akıllı sistemler, yapay zekâ ve sağlık bilişimi ile ilgili olarak programlar açılmasına destek olmak, ders ve seminerler verilmesini sağlamak, içerik hazırlanmasına katkıda bulunmak,

d) Akıllı sistemler ve yapay zekâ sistemleri konularında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, kongre ve sempozyumlar düzenlemek,

e) Akıllı sistemler ve yapay zekâ uygulamaları ile ilgili yapılmış çeşitli bilimsel çalışmaların ve yeni gelişmelerin kolay takip edilmesi ve bu gelişmelerin paylaşılabilmesi için kitap, dergi, proje ve yayınlardan oluşan bir arşiv oluşturmak,

f) Akıllı sistemler ve yapay zekâ sistemleri konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini sağlamak,

g) Başta Üsküdar olmak üzere Türkiye’de çeşitli illerde faaliyet gösteren sağlık, sanayi ve hizmet sektörlerinde yapay zekâ yöntemlerinin tekil ve birlikte kullanılmalarıyla çözülebilecek problemleri tespit edip, bilimsel araştırmalar yapmak ve sonuçlarını yayımlamak,

ğ) Farklı disiplinlerde karşılaşılabilecek problemlere yapay zekâ teknikleri ile yapılabilecek katkıları içeren bilimsel çalışmaları ortaya koymak,

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde yapay zekâ sistemleriyle ilgili danışmanlık hizmeti vermek ve bilgi sağlamak şeklinde tanımlanmıştır.