Strateji Geliştirme Personeli

Ayşe ÖZTÜRK

Strateji Geliştirme Direktörlüğü - Direktör / Yazı İşleri ve Arşiv Direktörlüğü - Direktör (Vekâleten)

(0216) 400 22 22

Ayşe ÖZTÜRK