Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Strateji Geliştirme Personeli


Strateji Geliştirme Direktörlüğü
Ayşe ÖZTÜRK
Strateji Geliştirme Direktörlüğü - Direktör / Yazı İşleri ve Arşiv Direktörlüğü - Direktör (Vekâleten)
Ayşe ÖZTÜRK (0216) 400 22 22

Strateji Geliştirme