Yönetim - Mütevelli Heyeti

Ahmet Furkan TARHAN Başkan
Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN Üye, Rektör
Mevlüde Vuslat BEKAROĞLU Üye
Mustafa ATAŞ Üye
Ramazan ÇELİK Üye
Prof. Dr. Ali Yunus ÇENGEL Üye
Adnan TANRIVERDİ Üye
Yrd. Doç. Dr. M. Said CEYHAN Üye