PARGE (Proje, Araştırma, Uygulama, Eğitim ve Geliştirme Koordinatörlüğü) - Hakkında

Proje, Araştırma, Uygulama, Eğitim ve Geliştirme (PARGE) Koordinatörlüğü’nün görevleri; Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ile birlikte aşağıdaki TTO hizmet modüllerinin yürütülmesini sağlamak, akademik performansı değerlendirmek ve öğretim üyelerinin akademik teşviklerden yararlanmasını sağlamaktır.

Akademik Teşvikler:

Üsküdar Üniversitesi akademik teşvikleri; Bilimsel Teşvik Değerlendirme Yönergesi’ne göre (bkz. Formlar) yapılır. Akademik teşvikten yararlanmak isteyen öğretim üyeleri, yine Formlar sekmesinde bulunan PARGE Performans Puan Talep Formu’nu doldurup TTO Sekreterliği’ne ulaştırmalıdır. (https://uskudar.edu.tr/tr/sayfa/29/proje-arastirma-uygulama-egitim-ve-gelistirme-parge-formlar)

Kongre Ödemeleri:

Kongrede bildiri sunan öğretim üyelerine kongre masrafları yine teşvik yönergesi çerçevesinde ödenmektedir. Masraf talebinin nasıl yapılacağı “Kongre Ödemeleri” sekmesinde anlatılmaktadır.

Akademik Performans Değerlendirmesi:

Akademik personelin performans değerlendirmesi ve takibi Faaliyet Takip Sistemi (FTS) üzerinden yapılır (http://fts.uskudar.edu.tr/). Öğretim üyelerinin akademik performans göstergelerini (yayın, kitap, proje, kongre katılımı vs.) bu sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.

Bilimsel Proje Başvurusu:

Bilimsel projelere başvuru yapmak isteyen veya herhangi bir projeye ortak olmak isteyen personelimizin FTS sistemine kayıt yapması ve TTO sekreterliğine proje başvurularını göndermesi yeterlidir. TTO sekreterliği başvuru onay sürecini başlatır. Projelerde bütçenin hazırlanması için yine TTO muhasebe biriminden yardım alınabilir.

Öğretim üyelerinin üniversite dışı kurumlarla bilimsel iş birliği yapmak istemleri durumunda öncelikle TTO internet sitesindeki proje başvuru formunun proje teklifi yapan kurum tarafından doldurulması gereklidir (http://tto.uskudar.edu.tr/proje-basvurulari). Bu formun doldurulması sonrasında protokol hazırlanması sürecine geçilir.

Üniversite-sanayi İş Birliği: Bu tip projelerde yer almak isteyen öğretim üyelerimizin yine onay süreci ve protokol hazırlama süreçlerini başlatmak üzere TTO Sekreterliğine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Patentleme Hizmeti:

Patent veya tescile konu olacak fikri mülkiyetlerin başvurusu patent kanununa göre Üniversite tarafından yapılır. Bunun için öncelikle EBYS (https://ebys.uskudar.edu.tr/enVision/Portal.aspx) üzerindeki Patent-Tescil Talep Formu’nun doldurulması gerekmektedir. Formun doldurulması neticesinde patentleme süreci onaya sunulur ve üniversite tarafından desteklenmesi onaylanırsa patentleme süreci başlatılır. Ayrıntılı bilgi için http://tto.uskudar.edu.tr/wp-content/uploads/uskudar-universitesi-fikri-mulkiyet-haklari-yonergesi.pdf adresini ziyaret ediniz.

TTO Hizmet Modülleri

Ayrıntılı bilgi: http://tto.uskudar.edu.tr/

Modül 1

Farkındalık, Tanıtım ve Eğitim

Bu modül, üniversitede üretilen akademik bilgiyi, akademik araştırma sonuçlarını sanayi ile buluşturarak bu bilgi ve araştırma sonuçlarının ticari ürüne dönüştürülmesini sağlamaya yönelik, sanayi, araştırmacıları ve öğrencileri Araştırma-Geliştirme faaliyetleri, İnovasyon, Proje Destekleri ve Fikri Sınai Mülkiyet Hakları konularında bilgi sahibi kılmak, teknoloji transferinin amaç, yöntem ve sonuçları üzerine farkındalık, tanıtım ve eğitim faaliyetleri yapmak, sanayi firmalarının problem ve ihtiyaçlarını, yöntemlerini üniversitenin akademik kaynaklarına, araştırmacılara ve öğrencilere tanıtmak, etkin bir üniversite-sanayi iş birliğinin oluşturulmasına yönelik altyapı çalışmaları yapmak, farkındalık oluşturmak ve gerekli eğitimler vermek amaçlarını gütmektedir.

Modül 2

Proje Destek ve Geliştirme

Araştırma projelerine kaynak oluşturmaya yönelik proje desteklerinin araştırılması, projelerin çeşitli fon-hibe programlarına başvurusu ve yönetimine yönelik katkı destek sağlamak, projelerin başvuru öncesi ve sonrası aşamalarında geliştirme desteği sunmak ve danışmanlık hizmeti vermek amaçlarını gütmektedir. Bu amacı gerçekleştirmeye yönelik akademisyen, araştırmacı, öğrenci ve sanayi firmalarına yönelik verilen destekler;

  • Proje Kaynak (Hibe, Fon vb.) Oluşturma
  • Proje Yönetimi
  • Geliştirme-Yönlendirme
  • Koordinasyon

Modül 3

Üniversite-Sanayi İş Birliği

Üniversitede üretilen akademik bilginin ve araştırma sonuçlarının ticari ürüne dönüştürülmesine yönelik akademik alanı sanayi alana taşımak, aynı şekilde sanayinin ihtiyaç ve problemlerinin giderilmesine yönelik sanayi alanını akademik alana taşımak adına sanayi ve üniversite arasında işbirliğini sağlamayı hedef alan bu modül, transfer ofislerinin ara yüz işlevini geliştirerek şirketleşme ve girişimcilik aşamasının temelini oluşturmaktadır.

Modül 4

Fikri Haklar-Lisanslama

Fikri ve sınai hakların yönetimi ve lisanslama modülü kapsamında, üniversitede veya sanayi ile ortak gerçekleştirilen projelerde Fikri mülkiyetin korunması için gerekli yapıların oluşturulması, hakların yönetilmesi buluş bildirim sayısının arttırılması ve ortaya çıkartılan buluşların ticarileşmesi için uygun ortamın oluşturulmasına yönelik faaliyetler yapılması hedeflenmektedir.

Modül 5

Şirketleşme ve Girişimcilik

Şirketleşme ve Girişimcilik Modülü, Akademik bilgi ve araştırma sonuçlarının, yenilikçi fikir ve ürünlerin ticari değeri olan ürüne çevrilmesi için akademisyen, araştırmacı, öğrenci veya AR-GE niteliği taşıyan proje fikri sahibi kişilerin bu fikrin ya da ürünün korunmasıyla birlikte fikrin, ürünün ticarileştirilmesine yönelik şirketleşme ve girişimcilik alanında bilgi sahibi olmaları, farkındalık kazanmaları ve bu alanlarda faaliyete geçmeleri adına destek olma amacına yönelik faaliyetler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Ayrıntılı bilgi: https://www.brainpark.net/