Kurullar - Akademik Etik Kurulu

Prof. Dr. K.Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU
Prof. Dr. Selma DOĞAN
Yrd.Doç.Dr. Havva NÜKET İŞİTEN
Yrd.Doç.Dr. Celal ŞALÇİNİ
Yrd.Doç.Dr. Mesut KARAHAN
Doç.Dr. Yaşar KESKİN
Muhendis Ali BAYRAM
Hukukçu Omça Saadet DEMİR
İşletmeci Ayşe AKI