NPSUAM (Nöropsikiyatri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi) - Kurullar

YÖNETİM KURULU:

Dr.Öğr. Üyesi Oğuz TAN- Müdür
Uğur CANBOLAT
 

DANIŞMA KURULU:

Prof. Dr. Nesrin DİLBAZ
Dr.Öğr. Üyesi Oğuz TAN
Dr.Öğr. Üyesi Semra BARİBOĞLU
Uzm. Dr. Boray ERDİNÇ
Uzm. Psk. Yıldız BURKOVİK