Facebook Pixel Code

Laboratuvarlar ve ARGE Merkezleri

Farmakogenetik ve Mikroskop Laboratuvarı

Farmakogenetik ve Mikroskop Laboratuvarı

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomühendislik, Kimya-Biyoloji Mühendisliği ve Adli Bilimler bölümlerinde eğitim almaya başlayan öğrencilerin derslerde işledikleri konuların uygulamalarını göstermek amacı ile kullanılan Farmakogenetik ve Mikroskop Laboratuvarında çeşitli örneklerin mikroskop kullanılarak incelenmesi çalışmaları yapılmaktadır. Bu şekilde öğrencilerin teorik olarak edindikleri bilgilerin pratiğe dönüştürülmesine ve daha kalıcı olmasına olanak sağlanmaktadır.

Farmakogenetik ve Mikroskop Laboratuvarında Uygulamalar

23 mikroskobun bulunduğu laboratuvarda öğrenciler her kişiye bir mikroskop düşecek şekilde gruplar halinde eğitim almaktadır. Öncelikle yapılacak uygulamalarla ilgili dersin hocası tarafından teorik bilgi verilmekte ve sonrasında öğrenciler ders işleyişiyle paralel olacak şekilde inceleyecekleri bitkisel doku, hayvansal doku ya da mikroorganizma örneklerini hazırlamaktadır. Daha sonra mikroskop kullanarak hazırladıkları örnekleri incelemeye başlamaktadırlar. Böylelikle bilimsel araştırmaların temelinde yer alan mikroskop kullanma becerilerini geliştirme fırsatı yakalamaktadırlar.

Derslerin uygulamaları yanı sıra Üniversite bünyesinde devam eden bilimsel araştırmalarda ihtiyaç duyulan mikroskobik incelemeler de Farmakogenetik ve Mikroskop Laboratuvarı bünyesinde yapılmaktadır.

Öte yandan Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Biyomühendislik bölümleri müfredatında bulunan Fizyoloji derslerinin uygulamaları da Farmakogenetik ve Mikroskop Laboratuvarında yapılmaktadır. Bu şekilde öğrencilerin biyolojik sistemlerin fizyolojik özelliklerini pratik anlamda pekiştirmesi sağlanmaktadır.

Farmakogenetik ve Mikroskop Laboratuvarı Donanımı

  • 23 mikroskop
  • Akıllı tahta ve projeksiyon

Cihaz Cinsi

Adedi

Mikroskop Olmpus CX22

9

Mikroskop Leica DM500

14

Betül EREN KESKİN Betül EREN KESKİN CV
MDBF / Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)
1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden mezun olmuş ve aynı yıl Yıldız Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Bitki ki ... [ » ]
Betül EREN KESKİN / (0216) 400 2222