II. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi

II. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi
03-04 Nisan 2021,10.00-18.00

zoom linki: zoom.us/j/99880286981

İSG Öğrenci Kongresi

               

II. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Öğrenci Kongresi Programı

Açılış Konuşması

10.00    Dr. Öğr. Üyesi Rüştü UÇAN

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği Öğretim Üyesi | İSG Böl. Başkanı. | ÜSGÜMER Müdürü/MESKA Vakfı Başkanı

10.30    Prof. Dr. Şefik DURSUN

Üsküdar Üniversitesi SBF Dekan Öğretim Üyesi l Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı

10.40     Prof. Dr. Muhsin KAR

(Rektör, Niğde Ömer HALİSDEMİR Üniversitesi)

10.50     Prof. Dr. Mehmet DURMAN

(Rektör, Beykoz Üniversitesi)

11.00     Prof. Dr. Nevzat TARHAN

(Kurucu Rektör, Üsküdar Üniversitesi)

11.30     Sadettin AKYIL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

11.40     Uzm. Dr. Orhan KOÇ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü

12.00     Cafer UZUNKAYA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü

 

Saat

Bildiri Başlığı

Sorumlu Yazar

Oturum Başkanı: Dr. Serkan ALKAN Türkcell İş Güvenliği Müdürü

13:10-13.40

Konuk Konuşmacı: İş Güvenliğinde Liderlik Öğr. Gör. Efari BAHÇEVAN

/ Endüstri Mühendisi / IECEx Uzmanı

13.40-13.50

Sağlık Emniyet Güvenlik: Sena ŞÜLEKOĞLU- Beykoz Üniversitesi Şeymanur AKSÖZ-Üsküdar Üniversitesi

13.50-14.00

Senaryo Bazlı İSG Uygulamaları: Nagehan Demir-Üsküdar Üniversitesi

14:00- 14:10

İlkyardım Yönetmeliğine Göre Verilen İlk Yardım Eğitiminin Kalitesi ve Çalışanlar Üzerindeki Etkisinin Ölçümü

Merve KARAMUSTAFA

14:10- 14:20

Yükseköğretim Kurumlarının COVID-19 Sürecine Yaklaşımı, İstanbul Örneği

Sena ŞÜLEKOĞLU

14:20- 14:30

Covid-19 Çalışma Ortamının Çalışanların İş Stresi ve Yaşam Kalitesine Etkisi

Miray MUTAF

14:30- 14:40

Biyolojik Risk Etmeni Olarak Covid-19 Virüsünün Bulaş Yollarının İncelenmesi

Nuray ÖZEN

Ara

Oturum Başkanı: Dr. Ömer Volkan GÖK İSGAM Yönetim kurulu başkanı

15:00- 15:10

Ozonla Dezenfeksiyon İşleminde Ortam Maruziyetlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Değerlendirilmesi

Gülçer Özcan

15:10- 15:20

Türkiye'de İş Kazalarının En Çok Yaşandığı Sektörlerin İncelenmesi ve Çözüm Önerileri

Ayşin Günçü

15:20- 15:30

Asbest Maruziyetinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri

Tuğba Taşkın

15:30- 15:40

Mermer İşlemede İş Sağlığı ve Güvenliği

Mehmet Dede

Ara

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Sayın Müge ENSARİ ÖZAY – Üsküdar Üniversitesi

16:00- 16:10

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları İle Çalışanlar Arasındaki İletişim Sorunları ve Çözüm Önerileri

Şeyma Nur SARI

16:10- 16:20

Makine Risk Değerlendirmesinin Çalışma Hayatına Entegrasyonu

Gülşah KÜÇÜKSAVCI

16:20- 16:30

Kilitleme/ Etiketleme

Nagihan DEMİR

16:30- 16:40

İnsan Odaklı Aydınlatma

Mustafa GENÇTÜRK

16:40- 16:50

Sektörel Bazda İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Analizi

Hülya AYTAR

1. Gün Sonu

 

4 Nisan 2021 Program

 

Saat

Bildiri Başlığı

Sorumlu Yazar

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Rüştü UÇAN - T.C. Üsküdar Üniversitesi

10:00-10:10

Yükseköğretim Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliğine Yaklaşım, İstanbul Örneği

Dilan ONĞULU

10:10- 10:20

Küresel İklim Değişikliğine Uyum: Akıllı Tarım Uygulamaları ve İş Sağlığı ve Güvenliği

Elif BARAN

10:20- 10:30

Wellbeing / İyi Olma Halinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi

İrem KARTAL

10:30- 10:40

Endüstriyel Mutfaklarda Karşılaşılan Risklerin Değerlendirilmesi ve Üç Farklı Kazanın Kök Neden Analizi Yöntemiyle İncelenmesi

Büşra DİKEN

Ara

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Sayın Serap TEPE-Sağlık Bilimleri Üniversitesi

11:00- 11:10

Papyon Modeli Risk Değerlendirme Metodu Kullanılarak Proaktif ve Reaktif Önlemlerin Belirlenmesi, Depo Örneği

Hilal ATALAY

11:10- 11:20

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Lisans Programı Müfredatlarının Karşılaştırılması: Akreditasyon Sürecine Katkı

Halime Şevval KİŞİN

11:20- 11:30

İş yerlerinde Acil Durum Planlarının Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar

Beyza PEHLİVAN

11:30- 11:40

Evde İş Sağlığı ve Güvenliği

Doğukan ATALAY

Ara

Oturum Başkanı: Öğr. Gör. Dr. Sayın Serenay ÇALIŞ- Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi

12:00- 12:20

Yasemin ÖYMEZ -SEMİN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

 

12:20-12:40

Meksut ALEV -ZETAŞ A.Ş. İSG Müdürü

 

12:40-12:50

İş Sağlığı & Güvenliği ve Etik

Fatmanur TAŞKIN

12:50-13:00

Mobbingin İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Etkileri

Fatma GÜNEY

13:00-13:10

Kimyasal Üretiminde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Süreç İyileştirmeye Etkisi

Nurselin ARAS

13:10-13:20

Kimyasal Üretiminde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Ürün Güvenliğine Etkisi

Sinem ELİYAZICI

Ara

Oturum Başkanı: Yasemin ÖYMEZ SEMİN - SEMİN A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

14:00- 14:10

Anatomi Laboratuvarının Kimyasal Risk Etmenlerinden Formaldehit Konulu Anatomi Tezlerin Analizi

Meryem Esma DÜZ

14:10- 14:20

Tekstil Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği ve Risk Değerlendirmesi

Caner EREN

14:20- 14:30

Psikososyal Riskler Kapsamında Çalışma Ortamında Mobbinge Maruz Kalan Çalışanların Mobbinge Yönelik Yaklaşımları, Görevsel Performansları ve Sorunları

Hazal Ezgi GÜRBÜZ

14:30- 14:40

Yükseköğretim Kurumları İçı̇n Afet ve Acı̇l Durum Yönetı̇mı̇ Planları Hazırlık Çalışmaları: Bursa Uludağ Üniversitesi Örneği

H. Gizem AKALP

Ara

 

 

Oturum Başkanı: Meksut ALEV- ZETAŞ A.Ş. İSG Müdürü

15:00- 15:10

Covid-19 Salgını Sürecinde Hastane Ortamlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi

Aslıhan Toyoğlu

15:10- 15:20

Sağlık Sektöründe Covid-19 Öncesi ve Sonrası İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Karşılaştırmalı Analizi: Ankara Örneği

Makbule KARAKAYA

15:20- 15:30

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Uzaktan Eğitim Yolu İle Verilmesi: Uludağ Üniversitesi Örneği

Sevil ÇIRAKOĞLU

15:30- 15:40

Otomobil Ses ve Isı İzolasyon Parçaları Üretimi Yapan Bir Fabrikada Karşılaşılan, İş Kaza-ları ve Ramak Kala Olaylarının İncelenmesi

Ayfer ÖZÇELİK

Ara

Oturum Başkanı: Selin ASLANTAŞ- İstanbul Okan Üniversitesi

16:00- 16:10

İnşaat Sektöründe Çalışanların Kişisel Koruyucu Donanımlara Verdikleri Önemin Araştırılması

Zübeyir BAYRAKDAR

16:10- 16:20

Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

Ahmet Can TAŞDEMİR

16:20- 16:30

Nano Malzemelerin Analitik Analizi

Fatih DENİZ

16:30- 16:40

Atıksu Arıtma Tesislerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Büşra AKDENİZ

 

KAPANIŞ