Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Değerlendirme Anketi


Değerli Öğrencilerimiz,

Sizlerin düşünce ve beklentileri, bizim için önemlidir. Sizlere daha kaliteli eğitim sunmak ve memnuniyetinizi artırmak için katılım, değerlendirme ve önerilerinize ihtiyaç duymaktayız. Lütfen sizlere sunulan hizmetler ve almış olduğunuz dersler hakkında sıralanan ifadeleri dikkatlice okuduktan sonra, kişisel görüşlerinizi en iyi yansıttığını düşündüğünüz seçeneği işaretleyerek görüşünüzü belirtiniz.

Bu çalışmanın değeri ve başarısı, tümüyle sizin katılımınıza bağlıdır. Samimiyetle vereceğiniz cevaplar, sadece Üniversitemizi geliştirmek amacıyla kullanılacak ve katılımcı kimlik bilgisi kesinlikle kayıt altına alınmayacaktır.

Değerlendirme Anketimiz https://app.uskudar.edu.tr/anket/ogrenci/login adresinde,

23 Ocak 2015 tarihine kadar erişilebilir olacaktır.

İlgi ve duyarlılığınız için teşekkür ederiz,

Üsküdar Üniversitesi
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu
ÜÜADEK