Facebook Pixel Code
T.C. Üsküdar Üniversitesi Logo

Üsküdar Üniversitesi

Kapat

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Elemanı Alımı (2013-04-15)


ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞܒNDEN

Üniversitemiz’in aşağıda belirtilen Fakülte ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.        

 • Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • Doçentlik diplomasının noterden tasdikli fotokopisini
  •  Yayın listesini içeren dört (6) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayın;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • Doktora diplomasının noterden tasdikli fotokopisini
  • Yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

 

 • Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • Lisans diplomasının noterden tasdikli fotokopisini,
  • ALES Belgesi Fotokopisi (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
  • Transkript Suretleri ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

 

 • Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmak isteyen adayların;
  • Dilekçesi ile birlikte iki adet vesikalık fotoğrafını,
  • YÖK formatlı güncel özgeçmişini,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisini,
  • Lisans diplomasının noterden tasdikli fotokopisini,
  • ALES Belgesi Fotokopisini (ALES' ten en az 70 puan almış olmak gerekmektedir. Son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.),
  • Transkript Suretlerini, 
  • Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığını kanıtlayan belge (YÖK Yönetim Kurulu kararı gereği 2005 yılı sonrası yabancı dil puanları geçerlidir) ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlileri Değerlendirme Takvimi

Duyuru Başlama Tarihi

15/04/2013

Son Başvuru Tarihi

30/04/2013

Ön Değerlendirme Tarihi

03/05/2013

Giriş Sınav Tarihi

07/05/2013

Sonuç Açıklama Tarihi

10/05/2013

 

FAKÜLTE

BÖLÜMÜ

UZMANLIK ALANI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Okul öncesi, çocuk gelişimi, pedagoji ve bu gibi ilgili alanlar

Prof.Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Okul öncesi, çocuk gelişimi, pedagoji ve bu gibi ilgili alanlar

Doç.Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Okul öncesi, çocuk gelişimi, pedagoji ve bu gibi ilgili alanlar

Yrd.Doç.Dr.

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Çocuk hemşireliğinde doktorasını yapmış olmak

Prof.Dr.

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Psikiyatri hemşireliği ve İç hastalıkları hemşireliği uzmanlığı

Yrd.Doç.Dr.

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi uzmanlığı.

Yrd.Doç.Dr.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Müh.

Alanından Mezun Olmak

Arş.Gör.

1

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji Ve Genetik

Alanından Mezun Olmak

Arş.Gör.

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Tıp Fakültesi Mezunu olup psikiyatri ihtisasını tamamlamış olmak.

Yrd.Doç.Dr.

6

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek lisans,

İşyeri Hekimliği ve İş güvenliği uzmanlığı Eğitici Belgesi ve En az 5 yıl Üniversite tecrübesi olmak.

Öğretim Görevlisi

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

Çocuk Gelişimi

Alanından Mezun Olmak

Öğr.Gör.

2

 

            Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması şarttır.

 

             İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

    ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI

Not: Müracaat  süresi  gazetede yayımlandığı tarihten itibaren  15 gündür. Yabancı dil sınav tarihi adaylara telefonla duyurulacaktır.

BAŞVURU  ADRESİ:

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok No 14  Üsküdar - İSTANBUL     Tel:  0 216  400 2222