Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

Üsküdar Üniversitesi 06 Aralık 2017 Öğretim Üyesi Kadro İlanı


06.12.2017 12:30
 Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte, Enstitü ve/veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’na, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam zamanlı öğretim elemanları alınacaktır.
 • Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanmak isteyen adayların;  
 • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Doçentlik, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noter tasdikli fotokopisi,
 • Yayın listesini içeren Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
 • Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak isteyen adayın; 
 • Dilekçesi ile birlikte bir adet vesikalık fotoğraf,
 • YÖK formatlı güncel özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans diplomasının noterden tasdikli fotokopisi,
 • Yayın listesini içeren dört (4) nüsha dosya ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
NOT: Noter onaylı olarak istenilen belgeler Başvuru esnasında fotokopi olarak kabul edilmektedir. Ancak, başarılı olup atanmaya hak kazanan asil adaydan noter onaylı belgeleri ayrıca istenilecektir.

Öğretim Üyesi Başvuru ve Son Başvuru Tarihleri
Duyuru Başlama Tarihi06/12/2017
Son Başvuru Tarihi25/12/2017
           
Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması ve başvuru esnasında ibraz edilmesi şarttır.
 
İlgili kadrolara başvuran adayların başvuruları; ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüri tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin, Üniversite Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi, Rektörün teklifi ve Mütevelli Heyetin sözleşme yapmasını takiben atamaları gerçekleştirilecektir. İlan şartlarına uygun olan adayların, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde, Üniversitemiz Rektörlüğüne (İnsan Kaynakları Direktörlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi: Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk No:14 Üsküdar/İstanbul Merkez Yerleşke-İnsan Kaynakları Direktörlüğü

FAKÜLTE/MYOBÖLÜM / PROGRAMİSTENİLEN ÖZELLİKLERUNVANIKADRO  SAYISI
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiFelsefeFelsefe Lisans, Doktora mezunu olmak ve Felsefe Alanında Doçentliğini almış olmak.Doç. Dr1
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiPsikolojiÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimini Tamamlamış ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Doçentliğini almış olmak.
Prof. Dr.1
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiPsikolojiTıp Fakültesi Mezunu, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlamış olmakYrd. Doç. Dr.1
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiPsikolojiTıp Fakültesi Mezunu, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlamış olmakYrd. Doç. Dr.1
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiPsikolojiTıp Fakültesi Mezunu, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlamış olmakYrd. Doç. Dr.1
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiPsikolojiPsikoloji Alanında Doktorasını Tamamlamış OlmakYrd. Doç. Dr.1
İnsan ve Toplum Bilimleri FakültesiSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerUluslararası İlişkiler Bölümü Lisans ve Doktora Mezunu olmak.Yrd. Doç. Dr.1
İletişim FakültesiMedya ve İletişim BölümüGazetecilik Doktora Mezunu olmak, İletişim Çalışmaları alanında doçentliğini almış olmak.Doç. Dr1
İletişim FakültesiÇizgi Film ve AnimasyonGüzel sanatlar fakülteleri veya iletişim fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak, animasyon, grafik tasarım, resim, görsel iletişim tasarım ve ilgili alanların birinden doktora ya da sanatta yeterlilik derecesi almış olmak. Animasyon ve çizgi film alanında yeterli teknik bilgi becerisine sahip olmak, en az iki yıl alanla ilgili mesleki deneyime sahip bulunmak.Yrd. Doç. Dr.3
Sağlık Bilimleri FakültesiBeslenme ve DiyetetikTıp Fakültesi Mezunu, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Anabilim Dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlamış olmak.Doç. Dr1
Sağlık Bilimleri FakültesiEbelikTıp Fakültesi Mezunu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlamış ve yan dal uzmanlığını Neonatoloji alanında tamamlamış olmak.
Prof. Dr.1
Sağlık Bilimleri FakültesiSağlık YönetimiSayısal Yöntemler Alanında Doktora Mezunu olmak ve Nicel Karar Yöntemleri alanında Doçentliğini almış olmak.Doç. Dr1
Sağlık Bilimleri FakültesiOdyoloji
Biyoloji Bölümü lisans mezunu olup; Odyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.
Yrd. Doç. Dr
1
Sağlık Bilimleri FakültesiPerfüzyon
Tıp Fakültesi Mezunu olup, tıpta uzmanlığını Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında tamamlamış olmak
Yrd. Doç. Dr
1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiBilgisayar Mühendisliği (İng)Lisans ve Doktorasını Matematik alanında tamamlamış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.Yrd. Doç. Dr.1
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiElektrik - Elektronik Mühendisliği (İng)Lisans, Doktora ve Doçentliğini Elektrik, Elektronik, Elektrik - Elektronik veya Elektronik - Haberleşme Mühendisliği alanında almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.Prof. Dr.2
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiElektrik - Elektronik Mühendisliği (İng)Lisans, Doktora ve Doçentliğini Elektrik, Elektronik, Elektrik - Elektronik veya Elektronik - Haberleşme Mühendisliği alanında almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.Doç. Dr2
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiElektrik - Elektronik Mühendisliği (İng)Lisans ve Doktorasını Elektrik, Elektronik, Elektrik - Elektronik veya Elektronik - Haberleşme Mühendisliği alanında tamamlamış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.Yrd. Doç. Dr.2
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluOptisyenlikTıp Fakültesi Mezunu, Göz Hastalıkları Anabilim Dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlamış olmak.Yrd. Doç. Dr.1
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDenizci SağlığıTıp Fakültesi Mezunu olup, Uzmanlık Eğitimini tamamlamış olmak.
Yrd. Doç. Dr.3
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluPodolojiTıp Fakültesi Mezunu, Dermatoloji Anabilim Dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlamış olmak.Yrd. Doç. Dr.3
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluSaç Bakımı ve Güzellik HizmetleriSaç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanında deneyimli lisans mezunu veya Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Lisans mezunu olup, alanlarında doktora yapmış olmak. Veya Tıp Fakültesi Mezunu olup, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi veya Dermatoloji Anabilim Dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimini tamamlamış olmak.Yrd. Doç. Dr.3
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluOrtopedik Protez ve Ortez
Tıp Fakültesi mezunu olup, Uzmanlık eğitimini Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında tamamlamış olmak.
Yrd. Doç. Dr.1

1. İngilizce Bölümlerimiz için “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 7/3. Maddesin de belirtilen aşağıdaki şartları taşımak
a) Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının ana dili olması.
b) Öğretim elemanının lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin anadili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.
c) (YDS: “Yabancı Dil Sınavı”, TOEFL: "Test of English as a Foreign Language", DALF: "Diplôme Approfondi de Langue Française", PNDS: "Prüfung für die Nachweis Deutscher Sprache") gibi sınavlarda yüz tam puan üzerinden asgari seksen puanla başarılı olması.

Yök formatlı özgemiş örneği için tıklayınız.
Başvuru dilekçesi örneği için tıklayınız.