Facebook Pixel Code
Üsküdar ÜniversitesiKapat

SHMYO Öğretim Görevlisi İlanı İptali.18.05.2017


Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Laboratuvar Teknolojileri programı (İlan No: 1016374) ile Çevre Sağlığı Programına (İlan No: 1016371) Öğretim Görevlisi alımı için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerince YÖKSİS üzerinden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınızın web sayfasında 20.03.2017 – 03.04.2017 tarihleri arasında ilana çıkılmış ve başvurular alınmıştır.
 
Atama işlemleri ile ilgili, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğümüz tarafından 05.04.2017 tarihinde yapılan Ön Değerlendirme ile 11.04.2017 tarihindeki sonuç açıklama tablolarına yapılan itirazlar neticesinde, Rektörlüğümüzce inceleme komisyonu oluşturulmasına karar verilmiştir. İnceleme komisyonu ilgili başvuruları tekrar değerlendirerek 15.05.2017 tarihinde Üniversitemiz Rektörlüğüne nihai raporunu sunmuştur. 
 
Bu doğrultuda, anılan inceleme komisyonu raporu ile ilgili olarak Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği’nden de alınan görüş sonucunda, 20.03.2017 – 03.04.2017 tarihleri arasındaki Laboratuvar Teknolojileri programı ile Çevre Sağlığı programı Öğretim Görevlisi alımı ile ilgili ilanımızın iptal edilerek, yeniden ilana çıkılması uygun görülmüştür.
 
İlanımız YÖKSİS onay aşamasında olup, onaylandığında YÖK web sayfası ile Üniversitemiz web sayfasında yayımlanacaktır.
 
NOT: İlana daha önce başvuruda bulunan adayların evraklarını tekrar vermelerine gerek duyulmaksızın sadece yeni ilanımızın tarihini belirtir dilekçe ile başvurmaları yeterli olacaktır.
 
Saygılarımızla.
REKTÖRLÜK