Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğretim Görevlisi alınması (2

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi

27.02.2012

Son Başvuru Tarihi

13.03.2012

Ön Değerlendirme Tarihi

15.03.2012

Giriş Sınav Tarihi

17.03.2012

Sonuç Açıklama Tarihi

20.03.2012

Genel Şartlar:

  • ALES'ten en az 70 puan almış olmak. (Son 3 yılda alınan puanlar geçerlidir.)
  • Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. (YÖK Yönetim Kurulu kararı gereği 2005 yılı sonrası yabancı dil puanları geçerlidir)

Özel Şartlar:

  • Lisans mezunu olmak ve alanında en az 10 (on ) yıl tecrübeli olmak.

Başvuru Şekli:

  • Adayların, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta/e-posta (basvuru@uskudar.edu.tr) ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. E-posta yolu ile yapılacak başvurularda tüm belgelerin imzalı haliyle tarattırılıp gönderilmesi gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Başvuruya Eklenecek Evraklar:

  • Adaylar; Başvuru evraklarına, Başvuru Dilekçesi ve Formu (Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir)  Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Fotokopisi, ALES Belgesi Fotokopisi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi, Fotoğraf (1 adet), Diploma Fotokopileri ile Transkript Suretleri ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.

Duyurulur. 27.02.2012

Başvuru Adresi:
İcadiye Mah. Bağlarbaşı Cad. No.63  
Üsküdar-İSTANBUL

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İHTİYAÇ DUYULAN ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARI

YÜKSEK OKUL BÖLÜMÜ KADRO UNVANI UZMANLIK
ALANI
KADRO SAYISI
Sağlık Hizmetleri MYO Elektronörofizyoloji Öğretim
Görevlisi
Tıp, Radyoloji, Nöroloji, Elektrofizyoloji 3

Özgeçmiş Şablonu için tıklayınız (PDF)
Dilekçe Örneği için tıklayınız (PDF)