III. Ergoterapi Öğrenci Kongresi Ergoterapide İnterdisipliner Yaklaşım

III. Ergoterapi Öğrenci Kongresi Ergoterapide İnterdisipliner Yaklaşım
24-25 Nisan 2021, 10.00-21.00

Zoom: https://uskudar-edu-tr.zoom.us/j/98292687789

Ergoterapide İnterdisipliner Yaklaşım

24 NİSAN 2021- CUMARTESİ

 

Açılış Konuşmaları (10.00-10.30)

Berkay KARPUZ

Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölüm Temsilcisi

 

Prof. Dr. Sevda ASQAROVA

Üsküdar Üniversitesi SBF Ergoterapi Bölüm Başkanı

 

Prof. Dr. Şefik DURSUN

Üsküdar Üniversitesi SBF Dekanı

 

Prof. Dr. Nevzat TARHAN

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü

 

1.Oturum (10.30-12.10)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Barış YILMAZ

(Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi)

 

(10.30-10.50) Doç. Dr. Barış YILMAZ

(Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi)

Travma Sonrası Ergoterapi Müdahaleleri Gereksinimi

 

(10.50-11.10) Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem ÇEKMECE

(Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi)

Serebral Palsi Rehabilitasyonunda Disiplinler Arası Ekip Yaklaşımı

 

(11.10-11.30) Erg. Özgenur VURAL

(Okan Üniversitesi Hastanesi’nde Ergoterapist- ÜÜ. Ergoterapi Y.L.)

Brakial Pleksus Yaralanmalarında Ergoterapi Müdahaleleri

 

(11.30-11.50) ICF Yönetici ve Lider Koçu MBA, PCC, ACPC Berna Pınar TUNÇ

(Infinitcrea Leadership and Coaching Kurucusu)

Yetişkinde Yaşayan Çocuğun Dünyası

 

(11.50-12.10) Nörobilim/Erg. Mehmet KÜÇÜK

(Ankara Mavi Barış Özel Eğitim Merkezi-ÜÜ. Ergoterapi Y.L.)

Özel Gereksinimli Çocuklarda Bir Müdahale Yaklaşımı Su İçi Etkinlikler

 

Oturum Arası (5 DK)

 

2.Oturum (12.15-13.35)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Serkan PEKÇETİN

(Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı)

 

(12.15-12.35) Doç. Dr. Nalan ÇAPAN

(İ.Ü. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü FTR

ABD Dr Öğr.Üyesi)

Hedefe Ulaşma Ölçeği Kullanımı

 

(12.35-12.55) Uzm. Dkt. Egemen NAKIŞÇI

(Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü)

Söz Öncesi Beceriler ve DIR Floortime ile Desteklenmesi

 

(12.55.13.15) Dr. Vildan KANDEMİR

(Okyanus Yaşlı Bakımevi Merkezleri & Uluslararası Yaşlı Bakım ve Bakımevi Danışmanı)

Geriatride Rehabilitasyona Yönelik Bakım Pratikleri

 

(13.15-13.35) Erg. Kadriye YAĞMURCU

(Dilgem Danışmanlık Merkezinde- Ergoterapist)

Ergoterapide Dans ve Hareket Terapisi

 

Oturum Arası (10 DK)
 

3. Oturum (13.45-15.25)
Prof. Dr. Hülya KAYIHAN

(Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı)
 

(13.45-14.05) Öğr. Gör. Özlem OĞUZ

(Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü)

Birlikte Müdahale (Co-treatment): Dil-Konuşma Terapisti ve Ergoterapist

 

(14.05-14.25) Erg. İremnur SOYLU

(Sen Değilim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Ergoterapist- Ü.Ü.Y.L.)

Gelişimsel Bozukluk Tanılı Bireylerde Snoezelen Terapi Uygulamalarının Görsel Sistem Üzerine Etkileri

 

(14.25-14.45) Ü.Ü. Çoc. Gel. Hatice Kübra BAYLAN

(TRT Çocuk Programı Danışmanı)

Siber Zorbalık

 

(14.45-15.05) Erg. Hazal PURAL

(Fonist Dil ve Konuşma Merkezi & Rota Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi’nde Ergoterapist- Ü.Ü. Erg. Y.L.)

C6-C7 Spinal Kord Hasarı Bulunan Gazilerde Rehabilitasyon: Vaka Sunumu

 

(15.05-15.25) Nörobilim Uzm. Erg. Muammer AYDOĞDU

(NP İSTANBUL BEYİN  HASTANESİ’nde Ergoterapist)

Beyinde Duyunun Önemi

 

Oturum Arası (5 DK)

 

4. Oturum (15.30-17.10)

Prof. Dr. Şükrü TORUN

(Anadolu Üniversitesi SBF Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Öğr. Üyesi)

 

(15.30-15.50) Prof. Dr. Şükrü TORUN

(Anadolu Üniversitesi SBF Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü)

Duyusal-Motor, Bilişsel ve Psikososyal Rehabilitasyonda Müzik Terapi

 

(15.50-16.10) Uzm. Fzt. İmran ERKANAT TOYLAN

(Duyu Evi FTR/ERG Hizmetleri Kliniği Kurucusu)

Çocuklarda Hayvan Destekli Terapi Yaklaşımları

 

(16.10-16.30)Psk.Betül Rana ULUDOĞAN

(Kaliteli Yaşam Merkezi’nde Psikolog)

Psikosomatik Sorunlarda Müziğin İyileştirici Etkisi

 

(16.30-16.50) Erg. Esra ALAN

(Çam ve Sakura Devlet Hastanesi’nde Ergoterapist- Ü.Ü. Ergoterapi Y.L.)

Borderline Kişilik Bozukluğunun ICF Çerçevesinde İncelenmesi

 

(16.50-17.10) Öğr. Gör. Elif KONAR ÖZKAN

(Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü)

Masalların Terapötik Yönü

 

Oturum Arası (5 DK)

 

5. Oturum (17.15-18.55)

Prof. Dr. Ümit UĞURLU

(Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı)

 

(17.15-17.35) Erg. Hande ÇELİK

(İlk Evre Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Ergoterapist- Ü.Ü. Ergoterapi Y.L.)

Özel Gereksinimli Çocuklarda Ergoterapist Değerlendirmesi ve Aile Terapist İletişimi

 

(17.35-17.55) Erg. Amine KALKAN

(Bağcılar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Ergoterapist- Ü.Ü. Ergoterapi Y.L.)

Otizm Spektrum Bozukluklarında Uygulanan Ergoterapi Müdahalelerinde Birbirinden Farklı Uygulamaların Entegre Edilerek Kullanılması

 

(17.55-18.15)Ü.Ü Çoc. Gel. Fikriye TETİK

(Beykoz Konakları Vakfı Güler Keçeli Anaokulu’nda Özel Eğitim Öğretmeni)

Veli İletişiminin Özel Eğitim Öğrencisine Katkısı

 

(18.15-18.35) Erg. Gülin GÜRSEL

(MedicalPark Hastanesi’nde Ergoterapist- Ü.Ü. Ergoterapi Y.L.)

Özel Gereksinimli Çocuklarda Ergoterapi Müdahaleleri

 

(18.35-18.55) Ü.Ü. Uzm. Kl. Psk /Erg. Cahit Burak ÇEBİ

(NP İSTANBUL FENERYOLU Kliniği’nde Ergoterapist)

Pozitif Ebeveynlik

 

 

25 NİSAN 2021- PAZAR

 

1.Oturum (11.00-12.40)

Doç.Dr.Gönül ACAR

(Marmara Üniversitesi SBF FTR Bölümü Öğretim Üyesi)

 

(11.00-11.20) Dr. Bülent Madi

(Altis İletişim ve Genel Danışmanlık Merkezi’nde Nöroloji Uzmanı)

Yeteneklerin Keşfi ve Beyin Gelişimi

 

(11.20-11.40) Erg. Öykü Su UNAY

(Developing Children Center’da Ergoterapist)

Genetik Sendromlularda Ergoterapi Müdahaleleri

 

(11.40-12.00) Öğr. Gör. Yavuz Sultan Selim KAVRIK

(Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ergoterapi Bölümü)

Ağrının Ergoterapideki Yeri

 

(12.00-12.20) Öğr. Gör. Erg. Shahram MOHSENİ

(Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölümü)

Okul Temelli Ergoterapi

 

(12.20-12.40)Erg. İsa KÖR

(Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi Bölümü)

Ev Rehabilitasyonunda Ergoterapistin Performans Değerlendirmesi

 

Oturum Arası (5 DK)

 

2.Oturum (12.45-14.25)

Doç. Dr. Cemal Onur NOYAN

(NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde Psikiyatri Uzmanı)

 

(12.45-13.05) Doç. Dr. Cemal Onur NOYAN

(NP İSTANBUL Beyin Hastanesi & AMATEM (Alkol ve Madde Tedavi Merkezi) Müd. Yrd.)

Bir Beyin Hastalığı Olarak Bağımlılık

 

(13.05-13.25) Duyu Büt. Uzm. Fzt. Ebru ALBAYRAK SİDAR

(Duyusal Akademi Merkezleri; Fit and Smart Kids London  Kurucusu)

Ergoterapi Yaklaşımında Duyu Bütünleme Bakış Açısı

 

(13.25-13.45) Erg. Tayfun ZENGİN

(Mavi Ev Rehabilitasyon Merkezi’nde Ergoterapist- Ü.Ü. Ergoterapi Y.L.)

Madde Bağımlılığında Ergoterapi

 

(13.45-14.05) Uzm. Kl. Psk. Zehra EROL

(İstanbul Zehra Erol Merkezi Kurucusu)

Rol Karmaşıklığı ve Sınırlar

 

(14.05-14.25) Türk. Disl. Çoc. Vak. Kur. Atıf TOKAR

(Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı)

Dislekside Güncel Veriler

 

Oturum Arası (5 DK)

3.Oturum (14.30-16.30)

Dr. Öğr.Üyesi Aymen BALIKÇI

(Fenerbahçe Üniversitesi Ergoterapi Bölüm Başkanı)

 

(14.30-14.50) Dr. Öğr.Üyesi Aymen BALIKÇI

(Fenerbahçe Üniversitesi Ergoterapi Bölüm Başkanı)

Bebeklerde Ergoterapi

 

(14.50-15.10) Uzm. Kl. Psk. Hüma ÇOLAKOĞLU ZENGİN

(PsikoMola Bireysel ve Kurumsal İletişim Merkezi)

Ergoterapi Neden Bağımsızlaştırma İlkesi Üzerinde Durur?

 

(15.10-15.30) Doç. Dr Barış EKİCİ

(Nöroloji Kliniğinde Nöroloji Uzmanı)

Otizm ve Duyusal Sorunlar

 

(15.30-15.50) Öz. Eğt. Öğr. Ömer YİĞİT

(Üsküdar Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürü)

Yerel Yönetimlerde Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetleri

 

(15.50-16.10) Nörobilim/Erg.Büşra ÖZKAN

(Yağmur Çocuklar Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi- Ü.Ü. Erg.Y.L.)

Floortime ile Beyin ve Otizm

 

(16.10-16.30) Uzm. Fzt. Onur AŞKAR

(Duyu Çocuk Fizyoterapi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merk. Kurucusu)

Serebral Palsi’de Bobath Uygulamaları

 

Oturum Arası (10 DK)

 

4.Oturum (16.40-18.40)

Doç. Dr. Hülya YÜCEL

(Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ergoterapi Bölüm Başkanı)

 

(16.40-17.00) Doç. Dr. Hülya YÜCEL

(Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ergoterapi Bölüm Başkanı)

Su İçi Rehabilitasyonuna Disiplinler Arası Ekip Yaklaşımı

 

(17.00-17.20) Psk. Ayşenur YARBAŞ KÖK

(Psikedem Psikoloji Merkezi)

Oyun Terapisinde Travma ve İyileşme Süreçleri

 

(17.20-17.40) Ü.Ü. Çoc. Gel. Sultan AYDEMİR ARIKKAN

(Şişli Bel.- Sosyal Destek Hizm.Müd.Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığı Sorumlusu)

Özel Öğrenme Güçlüğü: Disleksi ve Çocuk Kitapları

 

(17.40-18.00) Sabahat YAZICI

(Fatih Bel. Eğitim Müdürlüğünde Eğitmen)

Sanat Terapisinin Depresyon Hastaları Üzerindeki Etkisi

 

(18.00-18.20) Ü.Ü. Çoc. Gel. Sena TOPALOĞLU

(Sena Topaloğlu Eğitim ve Dan.Merk.- Ü.Ü.Y.L)

Doğa Yoksunluğu Sendromu

 

(18.20-18.40) Erg. Uğur ARSLAN

(Siirt Devlet Hastanesi’nde Ergoterapist- Ü.Ü. Ergoterapi Y.L.)

Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Ergoterapistin Rolü

 

Teşekkür Belgeleri Sunumu

Kapanış Konuşmaları

Prof. Dr. Sevda ASQAROVA

Üsküdar Üniversitesi SBF Ergoterapi Bölüm Başkanı