Hüseyin Cahit YALÇIN 1875-1957

Hüseyin Cahit YALÇIN

Türk gazeteci, yazar, çevirmen ve siyaset adamıdır.
1875 yılında Balıkesir’de doğdu. İlköğrenimini İstanbul’da, ortaöğrenimini Serez’de Askeri Rüştiye’de tamamladı.
1889’da İstanbul Dersaadet İdadi Mülkiyesi’ne kaydoldu. Edebiyata ilgisi öğrencilik yıllarında başladı.
Edebiyat hayatına hikâye, roman ve mensur şiir yazarak başlayan Hüseyin Cahit, "Hayal İçinde" adlı ilk romanını
1891’de yayımladı. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1893-1896 yılları arasında İstanbul’da, Mekteb-i Mülkiye’de yükseköğrenim gördü.
Okulun son sınıfında birkaç arkadaşıyla “Mektep” adlı dergiyi çıkararak gazeteciliğe başladı.
Gazetecilik, eleştiri ve çeviri alanlarında eserler verdi. Daha sonra Edebiyat-ı Cedide Topluluğuna katılan Hüseyin Cahit, gazetecilik yaşamını Servet-i Fünun dergisinde yayımlanan öyküleri, sanata ilişkin makalelerinin yanı sıra,
Mütalaa, Tarik, Sabah ve Saadet gibi gazetelerdeki yazıları ile sürdürdü.
Edebiyat-ı Cedide’nin önemli isimlerinden biri olan sanatçı, Meşrutiyet’ten sonra Tanin gazetesini çıkardı ve siyaset hayatına atıldı.
1896’da yükseköğrenimini ikincilikle tamamladı. Bir süre Maarif Nezareti Mektub-i Kalemi’nde çalıştıktan sonra 1897 yılından itibaren Vefa ve Mercan İdadilerinde Türkçe, Fransızca öğretmenliği ve idarecilik yaptı. 1899’da ilk öykü kitabı Hayat-ı Muhayyel yayımlandı.
1908’de Osmanlı parlamentosuna seçilen Hüseyin Cahit Yalçın, tarihimizdeki ilk gazeteci milletvekilidir. Fransız ve İtalyan edebiyatından bazı roman ve öyküler çeviren sanatçı, çeşitli konulardaki bilim eserlerini “Oğlumun Kütüphanesi” başlığı altında yayımladı.
1957 yılında İstanbul’da hayatını kaybetti.