Dahili Tıp Bilimleri

Tıp Fakültesinde kurulmuş bulunan 45 Anabilim Dalının 22 adedi Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü çatısı altında toplanmıştır. Temel Bilimler çatısı altındaki eğitimleri ağırlıklı olarak ilk iki yıl içinde alan tıp öğrencileri, bu dönemde maketler üstünde ve simule hasta muayene ortamlarında kazandığı becerileri gerçek ortamlarda, hastaya dokunarak geliştirme dönemine ulaşmaktadır. Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü insan vücudunda ameliyat işlemlerini kapsamayan bütün hekimlik dallarının ortak ismidir. Bu bölüm çatısında bulunan Anabilim Dalları şunlardır:

 1. Acil Tıp Anabilim Dalı
 2. Adli Tıp Anabilim Dalı
 3. Aile Hekimliği Anabilim Dalı
 4. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 5. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 6. Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
 7. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 8. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
 9. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
 10. Halk Sağlığı Anabilim Dalı
 11. İç Hastalıkları Anabilim Dalı
 12. Kardiyoloji Anabilim Dalı
 13. Nöroloji Anabilim Dalı
 14. Nükleer Tıp Anabilim Dalı
 15. Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
 16. Radyoloji Anabilim Dalı
 17. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 18. Spor Hekimliği Anabilim Dalı
 19. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı
 20. Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı
 21. Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
 22. Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Bu Anabilim Dallarının katkılarıyla öğrencinin hastadan öykü alma, hasta kayıtlarını oluşturma, hasta ve sağlam insanlarla iletişim kurma, sorulara uygun yanıtlar ve bilgi verme, tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulanması ve hasta takibi ile ilgili becerilerini çekirdek eğitim müfredatında amaçlanan düzeye ulaştırması beklenir. Ayrıca sağlık hizmetlerinin verilmesinde kullanılan teknolojileri ve cihazları, ilaçları ve destek malzemelerini tanımaları ve kullanılışını öğrenmeleri sağlanmaktadır. Öğrencinin bu süreçler içinde neyi nasıl yapmayı öğrenmesi kadar neyi yapmamasını da öğrenmesi gerekmektedir.


Üniversitemizle ilgili “AKLINDA NE VARSA” bize sor!