Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı Hakkında

Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)

Bilimsel Gelişmelerin artışıyla birlikte, bilim alanlarının işbirliklerinin önemi artmaya başlamıştır. Bağımsız olarak çalışmalarını arttıran bilim dalları, kendi aralarında ki işbirliklerinin artışıyla bilimsel ilerlemeye yeni bir hız kazandırmışlar, özellikle de tüm bilim alanlarını evreni ama onunda merkezinde olan insanı anlamaya, anlam katmaya çalışmakta, bu sebeptende çoğu bilim dalı insanı ve daha da özünde psikoloji ve nörobilimi işbirliklerinin merkezine koymaktadırlar. Özellikle ekonomi, pazarlama, insan kaynakları, endüstri, örgütsel yönetim, Öğretmenlik gibi bilim dalları ve sanatın yanında fizik, kimya, biyoloji gibi bilim dalları da hem psikolojiden etkilenmekte, hemde psikolojiyi etkilemektedir. İşte bu sebepten dolayı psikoloji bilimi, kendisini, çevresini, mesleğini daha iyi anlamak ve daha iyi yaşantılamak isteyen bireyler için vazgeçilmez bir alan olmuş ve zaman içerisinde de önemini artırarak temel bir bilim dalı olmaya devam edecektir. Türkiye’nin ilk Tematik üniversitesi ünvanını elinde bulunduran Üsküdar Üniversitesi bu amaç doğrultusunda birçok bilim dalına entegre edilebilecek, temel oluşturabilecek bir eğitim müfredatını öğrencilerine sunabildiği  Uygulamalı Psikoloji yüksek lisansı kurulduğu günden beri sunmaya devam etmektedir.

Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programının Amacı

Psikoloji mezunlarının profesyonel meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri psikolojik sorunlara yönelik uygulamalı dersleri içermektedir. Program, gelişim psikolojisi, endüstri psikoloji, eğitim psikolojisi, klinik psikoloji alt alanlarına yönelik dersleri destekleyecek, seçmeli konuları içeren yan alan derslerini ve öğrencilerin istatistik, araştırma yöntemleri ve test geliştirmede uzmanlaşmalarını sağlayacak ders ve uygulamaları kapsamaktadır.

Bugünün ve geleceğin meslekleri arasında önemli bir konuma sahip olan psikoloji mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Kendini geliştirmek ve bir konuda uzmanlaşmak isteyen adayların yüksek lisans yapmaları iş bulma olanaklarını genişletecektir.

Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programını;

• Psikoloji Bölümü dışından mezun olmuş ancak psikoloji bilim dalına ilgi duyan ve bu alanda kariyer yapmak isteyenler,

• Tüm özel ve kamu kuruluşlarında (hastaneler, psikiyatri klinikleri, mahkemeler, okullar, üniversiteler, halk sağlığı merkezleri, cezaevleri..v.b) Kendi bilim dallarıyla olan bilgilerine ek olarak bir Psikoloji Yüksek Lisans diploması ve bilgisini entegre ederek çalışmak isteyenler,

* Kendi kişisel gelişimlerine destek olabilmek isteyenler,

• Akademik kariyer yapmak isteyenler tercih edebilirler.

NOT: Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Klinisyen Ünvanı vermemektedir. Bu nedenle şu an bir klinisyen ünvanınız yoksa (Doktor, Klinik Psikolog gibi), sizlere danışan görme, hastanelerde çalışma imkanı vermez. Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisansının amacı; Psikoloji ve diğer bilim dallarından mezun adaylarımız, bu yüksek lisanstan mezun olarak kendi bilgileriyle, psikoloji bilgisini sentezlemeleridir.

Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programının Hedefi

• Uzmanlaştığı alanla ilgili bakış açısını geliştirmek üzere disiplinler arası etkileşimin gerekliliğini kavraması

• Uzmanlaştığı alanda özgün bir soruyu cevaplamak üzere bir araştırma planlayıp yürütebilmesi

• Bilimsel nitelikli bir rapor yazabilmesi ve sözlü olarak sunabilmesi

• Uzmanlığını kazandığı alanın mesleki yeterlilik ve sınırlanırının bilincinde olması

• Uzmanlaştığı alanın test, değerlendirme vb. teknik ve yöntemlerini kullanması

• Uzmanlaştığı alanın etik kurallarına uygun davranması ve etik ihlallere karşı duyarlı davranması amaçlanmaktadır.EĞİTİM DİLİ: Türkçe