SSS

 • Uygulamalı Psikoloji ile Klinik Psikoloji arasındaki temel fark nedir?
  Uygulamalı psikoloji; psikoloji biliminin prensiplerini kullanarak, günlük hayatı pratik hale getirmeyi sağlayan, klinik dışı uygulamalarda uzmanlaşmayı sağlayan bir yüksek lisans programıdır. Klinik Psikoloji ise klinik vakalarda psikoteröpatik açıdan tedavi uzmanlığı eğitimi, patoloji üzerine çalışılan bir uzmanlık alanıdır. Klinik psikoloji hastanın psikoterapisinde ve klinik tedavisine önem veren YL programıdır. Klinik testler ölçekler ve raporlamalarla birlikte tedavi takımında yer alma yetkinliği kazandırır. Resmi yetki belgesi verir. Uygulamalı psikoloji ise psikolojinin adli, spor, sağlık, sosyal, akademik, yönetim danışmanlığı gibi alanlarda uygulanmasına yetkinlik kazandırır.
 • Tezli programala Tezsiz program arasındaki fark nedir?
  Tezli programda Tezsiz programdan faklı olan; mezuniyet aşamasında bilimsel araştırma yapılıyor olmasıdır. Kişinin yayını olan bu tez, akademik yükselmede bilim uzmanlığı yetkisi açısından, tezli bilim uzmanlığı sayılmaktadır.
 • Klinik Psikoloji yüksek lisansı programı tamamlandığında alınan ünvan ve yetkiler neler?
  Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programının başarıyla tamamlanması halinde Klinik Psikolog ünvanı almaya hak kazanmaktadır.
 • Özel öğrenci statusü nedir?
  Sınavların başarıyla tamamlanması ve programa kabul olunması halinde, ALES sınav belgesinin olmaması sebebiyle, bir dönem fazladan, belgeyi temini için süre verilmesi durumudur. Bir dönemin sonunda belge temini halinde asil öğrenci statusüne geçecektir.
 • Bilimsel Hazırlık programı nedir? Ne kadar sürer?
  Alan dışı lisans mezunlarının, Öğrenim görecekleri yüksek lisans programına kabulü halinde, enstitünün belirlemiş olduğu temel derslerini alması gerekmektedir. Dersinin tamamlanmasıyla, programa başlamaya hak kazanılır.
 • Bilim sınavının içeriği nedir?
  Temel lisans bilgisini ölçmeye yönelik bir sınav kurgulanmıştır.
 • Mülakat sınavının içeriği nedir?
  Teorik bilginin yanı sıra, kişiyle ilgili fikir edinmek, sınavı hakkında konuşmak, programla hedeflerin paralelliğini anlamak üzerine tasarlanmış bir sınavdır.
 • Tezli programla Tezsiz program arasındaki fark nedir?
  Tezli programda Tezsiz programdan faklı olan; mezuniyet aşamasında bilimsel araştırma yapılıyor olmasıdır. Kişinin yayını olan bu tez, akademik yükselmede bilim uzmanlığı yetkisi açısından, tezli bilim uzmanlığı sayılmaktadır.
 • Özel öğrenci statüsü nedir?
  Sınavların başarıyla tamamlanması ve programa kabul olunması halinde, ALES sınav belgesinin olmaması sebebiyle, bir dönem fazladan, belgeyi temini için süre verilmesi durumudur. Bir dönemin sonunda belge temini halinde asil öğrenci statüsüne geçecektir.
 • Bilimsel Hazırlık programı nedir? Ne kadar sürer?
  Alan dışı lisans mezunlarının, Öğrenim görecekleri yüksek lisans programına kabulü halinde, enstitünün belirlemiş olduğu temel derslerini alması gerekmektedir. Dersinin tamamlanmasıyla, programa başlamaya hak kazanılır.
 • Bilim sınavının içeriği nedir?
  Temel lisans bilgisini ölçmeye yönelik bir sınav kurgulanmıştır.
 • Mülakat sınavının içeriği nedir?
  Teorik bilginin yanı sıra, kişiyle ilgili fikir edinmek, sınavı hakkında konuşmak, programla hedeflerin paralelliğini anlamak üzerine tasarlanmış bir sınavdır.
 • Tez danışman formunun teslim tarihi nedir?
  Bu formun eğitim öğretime başlanıldığı  tarihten itibaren 1 ay içinde doldurulması zorunludur.
 • Danışman kimlerden oluşmaktadır?
  Danışman, enstitünün ilgili anabilim dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentlerden, bulunamadıkları takdirde doktora yapmış Üniversitede tam gün çalışan öğretim görevlilerinden seçilir.
 • Danışman seçmemde süre var mı?
  En geç derslerin başlamasının ikinci haftası sonuna kadar danışman hoca seçmeniz zorunludur.
 • Danışman hocamızı değiştirme olanağımız var mı?
  Değiştirme nedeninizi belirten dilekçenizle birlikte enstitünün öğrenci işlerine başvuruda bulunmanız gereklidir.
 • Tezsiz yüksek lisans yapsam da proje hazırlarken danışman hoca seçmem gerekli midir?
  Hem tezli hem tezsiz yüksek lisans yaparken danışman hoca seçmek zorunludur.
 • Tezsiz yüksek lisans yapanlar için proje sunum tarihi nedir?  Kaç yıl içinde projeyi teslim etmek gerekir?
  Takip eden dönem içerisinde proje alınmak zorundadır.. Tezsiz yüksek lisans programının tamamlanma süresi en fazla altı yarıyıldır.
  Proje teslim edilmezse dönem uzayacağından o yılın belirlenen eğitim ücretini tekrar ödemek zorundadır.
 • Tezli yüksek lisans da tez sunumu kime yapılır ? Kaç yıl içinde yapılması gerekir ? Süresi var mıdır?
  Tezli yüksek lisans yapan öğrenciler tezini enstitüye teslim edecektir. Enstitü teslim formu doldurulacak ve tez savunmasını enstitünün oluşturduğu jüri önünde savunma yapılacaktır. Jüri üyelerini, danışman hocası teklif edecektir. Enstitünün belirlediği gün ve saatte sözlü sınav yapılacaktır. Tezli yüksek lisans programının tamamlanma süresi azami dört yarıyıldır. Daha kısa sürede tamamlanmasına ilişkin hususlar Senatoca belirlenir.
 • Tezsiz yüksek lisans öğrencisi tezli yüksek lisans yapmak yönünde fikrini değiştirirse tezliye hangi dönemde geçebilir ?
  Eğitim aldığı. birinci dönemin sonunda tezliye geçmek için müracaat edebilir.
 • Ales puanı olmasa da tezli yüksek lisan başvurusunda bulunabilinirmi?
  Takıp eden dönem içerisinde Ales sınavına girmesi ve herhangi bir alandan 55 puan alması yeterlidir
 • Ders ekleme/ çıkarma yapılabilinirmi ?
  Ders ekleme / çıkarma işlemleri eğitime başladığımız ilk hafta danışman hocanın onayı ile gerçekleştirilecektir.
 • Erasmus ile yurtdışı eğitim olanaklarından faydalanabilir mi ?
  Erasmus staj hareketliliği ve öğrenci değişim hareketinden lisansüstü öğrencilerimiz faydalanabilirler.