Psikoloji Doktora Programı Hakkında

Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Doktora Programı


Psikoloji Doktora Programı

Tüm dünyada ve ülkemizde toplumsal değişimle beraber ortaya çıkan ruhsal sorunların görülme sıklığı hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu sorunlara uygun hizmet verecek, mesleki yönden bilgili ve becerili, bağımsız karar alabilen, sorun çözebilen, bilgi üretebilen, araştırma yapma ve yayımlama yeteneği kazanmış, etik değerleri ve duyarlılığı gelişmiş, toplumsal farkındalık sağlayacak, klinik, gelişim ve uygulamalı psikoloji alanında yetişmiş uzmanlara ihtiyaç vardır.

Ülkemizde bu alanda yetkin bir eğitim veren sınırlı sayıda doktora programı olup, sahada görülen sorunlara yönelik konularda nitelikli, politikalara yön veren ve uluslararası düzlemde yapılan gelişmelere eş zamanlı akademik çalışmalara öncülük edecek doktora programlarının arttırılması gerekmektedir. Bu anlamda önerilen doktora programı, uygulama açısından deneyimli ve yaklaşımlarında hem ülkemizin saygın üniversitelerinde hem de uluslararası düzeyde sertifikalandırılmış öğretim üyesi kadrosu ve modern görüntüleme araçları ve teknik donanımı ile ihtiyaç duyulan talebi karşılamayı amaçlar.

Hedeflenen program, Psikoloji alanında teori, araştırma ve uygulama entegrasyonunu model alan, katılımcıları psikoloji alanında yüksek nitelikte, ulusal ve uluslararası akademik platformlarda başarılı bir eğitim ve araştırma kariyerine hazırlamayı hedefler. Bu açıdan, Üsküdar Üniversitesi bünyesinde yüksek lisans sürecinden itibaren öğrencilerin interaktif bir şekilde tanı, tedavi ve rehabilitasyon sürecini daha yakından tanıyabilmeleri hedeflenir. Sözü edilen bu süreçte öğrencilerin etkin bir görev alabilmeleri için bu uygulamaların gerçekleştirildiği NP Grup bünyesindeki NPİstanbul Hastanesi ve Polikliniklerinde “Nöroloji, Psikiyatri, Psikoloji” birlikteliğinin benimsetilmesi hedeflenir. Dolayısı ile program, kuramsal ve derinlikli psikoterapi becerisi kazandırmayı hedefleyen bir altyapı sunmaktadır.

Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Doktora Programı’nı tamamlayanların aşağıdaki özellikleri kazanmış olmaları amaçlanır:


 • Temel psikoterapi kuramlarını ve tekniklerini öğrenme,
 • Klinik psikoloji alanındaki bilimsel verileri uygulamada kullanabilme ve yayımlama yeteneği kazanma;
 • Psikoterapötik görüşme ilkelerini öğrenerek uygulama,
 • Psikoterapötik görüşme ilke ve tekniklerini öğrenerek uygulama
 • Ayrıntılı psikoterapötik vaka formülasyonu yapabilme,
 • Psikolojik yardım ilişkisini, psiko-sosyal bir anlayış içerisinde yürütebilme,
 • Bireyin zihinsel, davranışsal ve duygusal bozukluklarını bütüncül bir anlayışla ele alıp, psikopatoloji açısından analiz edip, var olan fonksiyon bozukluğunu giderici öznel ve davranışsal refahı ve kişisel gelişimi teşvik etme,
 • İnsan gelişimini ayrıntılı olarak anlama ve gelişimin olumlu ve olumsuz geleceği hakkında yordama yapabilme,
 • Ailede, okulda ve diğer kurumlarda önleyici (koruyucu) ruh sağlığı için profesyonel uygulamalarda bulunabilme.
 • Etik ilkelere bağlı çalışma,
 • Meslektaşlarla ilişkileri öğrenme,
 • Ekip çalışması ve topluma dayalı hizmetleri öğrenme, uygulama.