Nöropazarlama Yüksek Lisans Programı Hakkında

NÖROPAZARLAMA TEZLİ /TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Nöropazarlama Yüksek Lisans Programı

İlk olarak 1990 yılında Harvard Üniversitesi’nden Prof. Gerry Zaltman’ın Fonksiyonel Manyetik Görüntüleme (fMRI) cihazını pazarlama araştırmalarında kullandığını duyurmasıyla gündeme gelen Nöropazarlama, dünyada büyük şirketler tarafından pazar araştırmaları kapsamında özellikle son yıllarda hızla yayılarak kullanılmaya başlandı.

Nörobilim ve Pazarlama Bilimlerinin etkileşiminden doğan Nöropazarlama’nın bir disiplin olarak pazarlama iletişimi sektörünce tercih edilmesinin başta gelen nedeni, geleneksel araştırma yöntemlerinin yanıltıcı olabilen sonuçlarını ortadan kaldırarak, tüketici davranışlarını gerçekte neyin şekillendirdiğini somut veriler ile sunabiliyor olmasıdır.

Nöropazarlama, Fonksiyonel Manyetik Görüntüleme (fMRI), Elektrobeyin Grafiği (EEG), Eyetracking gibi son teknoloji beyin görüntüleme araçları ile uzmanlık gerektiren istatistiksel analizler sonucunda elde edilen verilerin, pazarlama ve nörobilim uzmanlarıyla birlikte yorumlandığı bir araştırma alanı olarak literatürde yerini almıştır.

Nöropazarlama yalnızca tüketicinin ihtiyaçlarının ve seçimlerinin belirlenmesinde yardımcı bir alan olarak değil aynı zamanda insan sosyal davranışının biyolojik temellerini gerçek yaşamda test edebilmemize izin veren çok kıymetli bir araştırma platformudur.

Üsküdar Üniversitesi Türkiye’nin davranış sağlığı ve bilimleri odaklı ilk ve tek tematik üniversitesidir. Üniversite kurucu vakfımızın 2007 yılında kurduğu NPİstanbul  Hastanesi  de Türkiye’nin ilk ve tek Nöropsikiyatri hastanesidir.

Üsküdar Üniversitesi sahip olduğu üst düzey teknik donanımları, psikoloji, nörobilim ve biyomedikal uzmanları ile bu temada kurulmuş İletişim Fakültesi’ndeki iletişim ve pazarlama uzman akademisyenleri ile Türkiye’de bir “ilk”e daha imza atarak Nöropazarlama Yüksek Lisans Programı’nı 2014 Şubat ayı itibariyle eğitime açmış bulunmaktadır.


Nöropazarlama Yüksek Lisans Programı İstihdam Olanakları

Nöropazarlama İletişimi” Yüksek Lisans Programı, profesyonel pazarda yoğun bir taleple aranan Nöropazarlama uzmanlarını yetiştirerek, pazarlama iletişimi sektörüne nitelikli insan kaynağı sağlama amacını taşımaktadır. Program, pazarlama ve işletme yönetiminden farklı bir yaklaşımla, bu alandaki profesyonel ihtiyaca karşılık verecek, Nöropazarlama iletişimiyle ilgili tüm karar süreçlerinin paydaşı olan, bu alandaki tüm stratejik karar süreçlerinde söz sahibi olan profesyonelleri yetiştirecektir. Üsküdar Üniversitesi Nöropazarlama Programı Türkiye’de bir ilk ve tek olup, iş olanakları açısından oldukça avantajlıdırlar.

Nöropazarlama Yüksek Lisans Programının Süresi

Program tezliler için dört, tezsizler için üç dönemdir. Tezli program öğrencilerinin asgari sekiz, tezsiz program öğrencilerinin ise asgari on ders alma zorunlulukları vardır. Programa ön kayıt yaptıran adaylar, üç kişilik jüri tarafından mülakat sınavına alınarak kesin kayıt hakkı kazananlar programa devam edebilmektedirler.

öropazarlama Yüksek Lisans Programına Kimler Başvuruda Bulunabilirler?

Nöropazarlama programına, dört yıllık lisans eğitimi almış herkes başvuruda bulunabilir. Program için ayrıca bir bilimsel hazırlık eğitimine gerek duyulmamaktadır. Programa başvuru için herhangi bir alan kısıtlılığı söz konusu değildir. Tezli program için ALES koşulu bulunmaktadır.